Dentysta będzie mógł zatrudnić kolegę po fachu?

Posłowie lekarze deklarują pomoc w zniesieniu przestarzałych przepisów.

Z ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty może zniknąć absurdalny zapis, że dentyści mający indywidualne praktyki nie mogą zatrudniać kolegów po fachu. Taką deklarację złożyli posłowie biorący udział w sesji samorządowej zorganizowanej przez KS ORL w Szczecinie.
Obecnie prawo nie zezwala dentystom zatrudniać stomatologów w indywidualnych praktykach lekarskich. O tym, że należałoby to zmienić, mówili posłowie lekarze – eurodeputowany Czesław Choc (PiS), poseł Marek Hok (PO) i poseł Radosław Lubczyk (Niezależna). Stanowisko w tej kwestii zajęła też Naczelna Izba Lekarska, która w marcu tego roku postulowała zmiany w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, a jedną z jej propozycji jest właśnie zmiana artykułu 53, który powinien dopuszczać możliwość zatrudnienia przynajmniej jednego lekarza dentysty na umowę o pracę. Wspomniany przepis mówi obecnie, że lekarz nie może zatrudnić w ramach swojej działalności gospodarczej, czyli w indywidualnej praktyce lekarskiej, innego lekarza. Na spotkaniu zwrócono też uwagę na to, że inna ustawa – o swobodzie działalności gospodarczej – nie stawia takich zakazów. Ograniczenia dotyczą tylko pracujących w zawodzie lekarza i lekarza dentysty.
Podczas sesji samorządowej padło także inne uzasadnienie proponowanej zmiany. Dzięki sformalizowanej współpracy pomiędzy prowadzącym indywidualną praktykę dentystą a specjalistami, na przykład implantologiem lub ortodontą, właściciel gabinetu otrzymałby wsparcie w realizacji świadczeń medycznych.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować