500 plus lepiej dać szpitalom!

17 kwietnia 2019

Lekarze wzywają posłów, by 18 mld przeznaczyli na zdrowie i życie

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy w liście otwartym do posłów i senatorów skrytykował rozdawanie pieniędzy pod hasłem „500 plus” w sytuacji gdy publiczna ochrona zdrowia znajduje się w kryzysie spowodowanym niedofinansowaniem.
OZZL przypomniał o długach szpitali, kolejkach do specjalistów, badań diagnostycznych i zabiegów operacyjnych, ale przede wszystkim – o ludzkim cierpieniu związanym z brakiem możliwości odpowiedniego leczenia, co skutkuje pogorszeniem stanu zdrowia i – nierzadko – śmiercią.
– Na przykład biorąc pod uwagę liczbę chorych na nowotwory w Polsce i porównując wyniki leczenia w naszym kraju z krajami, gdzie nakłady na lecznictwo są odpowiednie, łatwo obliczyć, że każdego roku wiele tysięcy Polaków umiera tylko dlatego, że na publiczną ochronę zdrowia w naszym kraju ciągle brakuje środków – czytamy w liście.
Jeżeli nie nastąpi szybka i zdecydowana poprawa poziomu finansowania ochrony zdrowia, to tysiące Polaków nadal będzie umierać, choć mogłoby żyć.
– Można to zmienić, zwiększając finansowanie publicznej ochrony zdrowia, na przykład przez skierowanie do niej tych 18 mld złotych, które rząd chce przeznaczyć na kolejne 500+ – czytamy w liście podpisanym przez Krzysztofa Bukiela, przewodniczącego OZZL. Wzywa on posłów, by odrzucili przyjęty przez rząd projekt ustawy. – Głosując w tej sprawie, stają państwo – chcąc nie chcąc – przed wyborem: życie albo śmierć tych osób, które z powodu niedofinansowania publicznej ochrony zdrowia nie otrzymują dzisiaj potrzebnej pomocy medycznej. Wzywamy państwa: wybierzcie życie! – apeluje Krzysztof Bukiel.

ID

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować