W ochronie zdrowia poprawi się za… 30 lat

29 kwietnia 2019

Policzono, że 6 proc. PKB na zdrowie osiągniemy w 2050 roku.

Eksperci organizacji Pracodawcy RP obliczyli, że postulowany przez środowisko lekarskie wzrost PKB na ochronę zdrowia osiągniemy dopiero w 2050 roku. Szacunki te oparli na przedstawionym przez Ministerstwo Finansów Wieloletnim Planie Finansowym Państwa, z którego wynika, że publiczne wydatki na ochronę zdrowia prawie nie będą rosły. Uwzględniono w nim, że wydatki na zdrowie w 2030 roku mają wynieść 4,5 proc. PKB, a po dołączeniu wydatków na opiekę długookresową osiągną 5,2 proc.
– Gdyby nadal sumować te wartości – choć resort je rozdziela – to mityczne 6 proc. PKB osiągniemy dopiero w 2050 roku – alarmują Pracodawcy RP.
Ich zdaniem należy odejść od wyliczeń procentowych i wskazać konkretne kwoty konieczne do zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych obywateli w kolejnych latach.
– Przyjęte zasady finansowania świadczeń, a także wielkość przeznaczanych na nie środków finansowych, nie zapewniają prawidłowego funkcjonowania opieki zdrowotnej w Polsce. W systemie publicznej opieki zdrowotnej nie ma i nie będzie pieniędzy – alarmują eksperci.
Brak realizacji postulatu 6 proc. PKB na zdrowie jest powodem zerwania porozumienia lekarzy rezydentów z ministrem zdrowia z lutego 2018 roku i planowanej na 1 czerwca w Warszawie ogólnopolskiej manifestacji. Niewykluczone też, że lekarze powrócą do masowej akcji wypowiadania klauzuli opt-out.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować