Kontrakty na specjalistykę będą przedłużone o dwa lata?

02 maja 2019

Posłowie są zdeterminowani, by wprowadzić taki zapis.

Umowy na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną aneksowane są co pół roku, często na ostatnią chwilę. To samo czekałoby świadczeniodawców już wkrótce, ponieważ 30 czerwca wiele umów na udzielanie tych świadczeń się kończy i Fundusz musiałby przeprowadzić postępowania na kolejne pięć lat lub więcej.
Ma być jednak inaczej, o ile posłowie przyjmą poprawkę o kontraktowaniu świadczeń AOS, zgłoszoną do rządowego projektu ustawy o prawach pacjenta podczas ostatniego posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia.
Zgodnie z nią umowy na świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej miałyby być przedłużone do 30 czerwca 2021 roku.
W uzasadnieniu do poprawki przypomniano, że 30 czerwca 2021 roku upłynie okres funkcjonowania systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (sieci szpitali), który obejmuje oprócz świadczeń szpitalnych także świadczenia w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Przedłużenie obecnych umów da czas na analizy organizacji i finansowania ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, zarówno w strukturze PSZ, jak i poza nim. Jeżeli projekt zostanie przyjęty w takim kształcie, ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta będzie regulowała kwestie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, co jest ewenementem, ponieważ właściwa byłaby ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Opozycja krytykuje taki sposób uchwalania prawa. Poprawka została zgłoszona niespodziewanie, gdy komisja debatowała nad zapisami ustawy dotyczącymi zniesienia kosztów dla rodziców bądź opiekunów dzieci i osób niepełnosprawnych podczas pobytu w szpitalu i opieki. Nie miała żadnego związku z tematem ustawy, w której się znalazła.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować