Najpierw cyfryzacja, potem likwidacja gabinetu

30 kwietnia 2019

Nie przenoś dokumentacji do domu.

Kiedy lekarz przechodzi na emeryturę lub po prostu zamyka praktykę lekarską, musi zabezpieczyć zgromadzoną dokumentację medyczną, do czasu aż upłyną wymagane terminy jej przechowywania. Jak przypomina resort zdrowia, niedopuszczalne jest, aby we wniosku o wyrejestrowanie lub zawieszenie praktyki zadeklarować zabezpieczenie dokumentacji medycznej pod adresem domowym – jest to niezgodne z prawem. Iwona Kaczorowska-Kossowska, radca prawny OIL w Gdańsku, wyjaśnia, że na taką okoliczność przepisy przewidują dwa rozwiązania: wydanie dokumentacji pacjentowi za pokwitowaniem lub przekazanie jej podmiotowi, który przejmuje leczenie. Likwidowany podmiot leczniczy powinien przekazać dokumentację medyczną pacjentów w sposób zapewniający jej zabezpieczenie przed zniszczeniem, uszkodzeniem, utratą lub dostępem osób nieuprawnionych. W przypadku gdy nie ma możliwości ustalenia podmiotu odpowiedzialnego za przechowywanie dokumentacji medycznej, po zaprzestaniu wykonywania działalności leczniczej, za przechowywanie dokumentacji medycznej odpowiada wojewoda.
Problem zniknie w momencie, gdy e-dokumentacja stanie się powszechna. Przeniesienie danych z wersji papierowej na elektroniczną wyeliminuje też koszty związane z archiwizacją. Częściowo to już działa. Od 1 stycznia 2019 roku każda placówka medyczna ma obowiązek gromadzenia niektórych rodzajów danych w postaci elektronicznej. Dotyczy to informacji o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczyny odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy przyjęcia do szpitala. Obejmuje to również informację dla lekarza kierującego pacjenta do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego oraz kartę informacyjną z leczenia szpitalnego.
Reguły tworzenia dokumentacji medycznej są opisane na stronie CSIOZ, zostały tam zamieszczone formaty oraz standardy wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować