Masz mniej niż 35 lat? Stypendium czeka!

07 maja 2019

W ramach systemu stypendialnego dla młodych można otrzymać 10 tys. zł

Lekarze, którzy startowali w pierwszej turze w styczniu tego roku i nie otrzymali dofinansowania, mogą ponownie starać się o stypendium Naczelnej Rady Lekarskiej. Wnioski należy złożyć do końca maja. Mogą je składać także osoby przystępujące do programu stypendialnego po raz pierwszy.
Stypendium jest przeznaczone na odbycie stażu, kursu lub warsztatów dokształcenia zawodowego w polskim bądź zagranicznym ośrodku.
Stypendium zostało uchwalone w styczniu tego roku uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej. Za prawidłowy przebieg przyznawania stypendiów odpowiada komisja stypendialna, która przyznaje punkty. Liczba punktów decyduje o tym, kto dostanie dofinansowanie i w jakiej kwocie. Co jest premiowane? Przede wszystkim wiek. O stypendia mogą się ubiegać lekarze i lekarze dentyści, którzy w chwili składania wniosku nie ukończyli 35. r.ż. Liczy się też wynik LEK/LDEK lub PES (w zależności od oceny przyznawane jest od 0 do 100 punktów). Na drugim miejscu jest doświadczenie zawodowe i naukowe lekarzy. Dodatkowe punkty można zdobyć też za odbyte kursy i staże zawodowe.
Przyznawana kwota służy pokryciu kosztów udziału w szkoleniu, zakwaterowania, dojazdu i ekwiwalentu żywieniowego. Stypendium można otrzymać tylko raz. Jeśli w danym postępowaniu nie zostanie przyznane, można ubiegać się ponownie.
Biorąc pod uwagę to, że jedna osoba może się starać nawet o 10 tys. zł, a pula pieniędzy w jednym postępowaniu wynosi 100 tys. zł, nie wszyscy chętni będą mogli się cieszyć stypendium. Dobrą wiadomością jest jednak to, że wnioski są rozpatrywane cztery razy w roku. W tym roku będą więc jeszcze dwie okazje, by zawalczyć o stypendium.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować