Czy ministerstwo zapłaci za sprzęt informatyczny i podniesie stawki?

08 maja 2019

Lekarz nie może ponosić kosztów cyfryzacji.

By ułatwić lekarzom cyfryzację gabinetów, Ministerstwo Zdrowia zamierza zwiększyć dofinansowanie na zakup oprogramowania i sprzętu do wystawiania e-dokumentów (np. skierowania i recept). Według zapowiedzi wiceministra zdrowia Janusza Cieszyńskiego, szczegóły będą znane już wkrótce.
Czy tego oczekują lekarze? W ocenie środowiska lekarskiego konieczna jest pełna refundacja poniesionych wydatków. Ale to nie wszystko. Porozumienie Zielonogórskie oraz Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia są zgodne co do tego, że Ministerstwo Zdrowia powinno zaproponować systemowe rozwiązanie polegające na wzroście stawki kapitacyjnej. Dlaczego? Ponieważ wydatki związane z informatyzacją placówek lekarskich POZ to nie tylko zakup komputerów i oprogramowania, ale także coroczne koszta związane z serwisowaniem sprzętu i opłacaniem licencji, a tego resort wcześniej nie uwzględniał. Aby zachęcić lekarzy rodzinnych do wystawiania e-zwolnień, od 1 grudnia 2018 roku minister zdrowia przeznaczył 50 mln zł na dofinansowanie kosztów związanych z zakupem komputerów i oprogramowania w POZ. Dofinansowaniem był objęty zakup m.in. takich urządzeń jak serwer do programu do obsługi poradni, serwer do archiwizacji bazy danych, oprogramowanie do obsługi poradni oraz archiwizacji dokumentacji medycznej, skanów dokumentów dołączanych do dokumentacji. Dotację można było uzyskać też na zakup drukarki, skanera, tabletu, smartfonu i części komputerowych. Oddziały wojewódzkie Funduszu rozpatrzyły pozytywnie 4239 wniosków. Dotacja trafiła do blisko 17 tys. (16 813) uprawnionych lekarzy POZ w 6 tys. miejsc udzielania świadczeń.
Urządzenia i usługi, które nie zostały objęte dofinansowaniem, to: urządzenie wspomagające zasilanie awaryjne – UPS, agregaty prądotwórcze, tonery lub atramenty do drukarki, instalacja zakupionego sprzętu, serwis sprzętu, wsparcie techniczne/asysta techniczna, subskrypcja na aktualizację oprogramowania, usługi obsługi informatycznej.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować