NFZ zwróci 80 proc. kosztów oprogramowania

Do 10 sierpnia można starać się o dofinansowanie z NFZ.

Od czerwca lekarze mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu oprogramowania, które umożliwia wystawianie e-recept. Maksymalna wysokość wsparcia to 80 proc. poniesionych wydatków. Wnioski można składać do właściwego oddziału NFZ do 10 sierpnia.
Dofinansowaniem mogą być objęte wydatki poniesione przez świadczeniodawców na zakup oprogramowania w 2018 lub w 2019 roku, pod warunkiem że został on sfinansowany ze środków własnych świadczeniodawcy przed złożeniem wniosku. Zakup nie może też być objęty dofinansowaniem z innych źródeł, w szczególności z innej dotacji celowej z budżetu państwa.
Ci, którzy zdążą ze złożeniem wniosku we wskazanym terminie, mogą liczyć na przekazanie pieniędzy najpóźniej do 31 sierpnia, z zastrzeżeniem, że za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego oddziału Funduszu.
Na wdrożenie e-recepty nie zostało już wiele czasu. Obowiązek wystawienia recept wyłącznie w postaci elektronicznej wchodzi w życie 31 grudnia br. To oznacza, że od 1 stycznia 2020 roku w aptekach realizowane będą wyłącznie tego typu recepty. Dlatego w tym roku wszystkie szpitale, przychodnie, poradnie, izby przyjęć oraz pozostałe podmioty, w których wystawiane są recepty, mają obowiązek zarejestrować się w systemie e-zdrowie, na platformie P1. Tylko dzięki temu lekarze będą mogli wystawiać pacjentom elektroniczne dokumenty.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować