Biurokratyczny cerber skontroluje przychodnie i szpitale

NFZ zapowiada dotkliwsze kary.

Od 1 czerwca zmieniły się zasady kontrolowania placówek leczniczych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Teraz kontrolerzy będą prześwietlać szpitale i przychodnie, analizując dokumenty zza biurka. Przed rozpoczęciem kontroli pracownik NFZ wyśle jednak maila do zainteresowanych z informacją o rozpoczętej kontroli.
– NFZ stanie się biurokratycznym cerberem. Nie o to chodzi we współpracy NFZ ze szpitalami – mówi prof. Jarosław J. Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali.
Jego zdaniem skrajna biurokracja jest podyktowana sknerstwem i – jak każda skrajność – ma liczne wady.
– Staramy się stworzyć kodeks dobrych praktyk w szpitalach i oczekiwalibyśmy, żeby NFZ z nami współpracował i wspierał nas, np. dostarczał danych benchmarkingowych i pomagał nam stawać się coraz lepszymi szpitalami – mówi prof. Fedorowski.
Prezes PFS dodaje, że podczas niedawnej konferencji Europejskiej Federacji Szpitali prezentowane były takie rozwiązania z innych państw. Agencje rządowe, odpowiedniki naszego NFZ, są tam aktywnym partnerem szpitali. Współpracują, dostarczają rozwiązań informatycznych i pomocnych danych, podczas gdy NFZ idzie w kierunku kontroli.
Jak podkreśla prof. Fedorowski, nowy system, całkowicie ukierunkowany na to, by w papierach się wszystko zgadzało, jest wypaczony. W ogóle nie bierze pod uwagę tego, co najważniejsze – czy pacjent otrzymał pomoc, jakiej jakości, czy nie czekał na nią za długo.
Na czym mogłaby polegać proaktywna rola NFZ, której oczekują szpitale? Chociażby na pomocy w rozwiązywaniu problemu obsady szpitalnych dyżurów. – NFZ kontroluje, czy szpital wykazał, że na nocnym dyżurze był specjalista laryngolog, zamiast pomyśleć, czy na przykład może go zastąpić opcjonalnie chirurg ogólny – tłumaczy prof. Fedorowski.
Co jeszcze zakładają nowe zasady kontroli określone w znowelizowanej ustawie o świadczeniach zdrowotnych? Jak podaje „Rzeczpospolita”, zdalne kontrole staną się mniej uciążliwe, nie będą dezorganizowały pracy placówki. Nie będzie jednoczesnej kontroli NFZ i MZ. Czas postępowania ograniczy się do 12 dni przy kontrakcie do 2 mln zł. Wprowadzony zostanie taryfikator kar oraz próg bagatelności – kontrole będą ukierunkowane na poważniejsze wykroczenia, nie przewiduje się kar poniżej 500 zł. Kontrole zostaną scentralizowane. Dokumenty pokontrolne mają zmieścić się maksymalnie na jednej stronie.

ID

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować