Lekarzu, masz kasę fiskalną? Weź oświadczenie od pracownika

Nowe obowiązki dla posiadaczy kas.

Lekarze muszą przygotować się na kilka zmian dotyczących kas fiskalnych w ich gabinetach – to wynik rozporządzenia ministra finansów w sprawie kas rejestrujących, które weszło w życie 1 maja. 

Pierwsza zmiana będzie obowiązywać już od 1 lipca. Przedsiębiorca zatrudniający pracownika (np. rejestratorkę czy asystentkę) ma obowiązek zapoznać go z informacją o zasadach ewidencji transakcji na kasie fiskalnej oraz ze skutkami ich nieprzestrzegania. Od nowego pracownika z kolei trzeba uzyskać pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji.

To, że osoby obsługujące kasę mają podpisać oświadczenie, jest korzystne dla lekarzy zatrudniających personel pomocniczy. Podpis pracownika będzie oznaczał, że za ewentualne błędy będzie ponosił już nie tylko odpowiedzialność pracowniczą, ale też karnoskarbową. Najczęściej będzie to grzywna w postaci mandatu, która obecnie wynosi od 225 do 4500 zł. Oczywiście w przypadku, gdy kasę będzie obsługiwał lekarz, za nieprawidłowości w ewidencjonowaniu sprzedaży odpowie on sam osobiście.  

Kolejna zmiana będzie obowiązywać od 31 lipca. Dotyczy treści paragonu fiskalnego i wiąże się z koniecznością przeprogramowania kasy. Wynika to z wprowadzenia literowego oznaczenia na paragonie fiskalnym stawki podatku VAT i konieczności przypisania go do właściwej litery.

Jak tłumaczy adw. Damian Konieczny z Biura Prawnego OIL w Gdańsku, dotychczas osoby korzystające z kas fiskalnych były zobowiązane co do zasady stosować jedynie oznaczenie „A” przy stawce 23 proc. Po zmianach na paragonie fiskalnym może się znaleźć aż 7 oznaczeń literowych (A-G):

„A” – stawka podstawowa podatku (22 proc. albo 23 proc.),

„B” – stawka obniżona podatku (7 proc. albo 8 proc.),

„C” – stawka obniżona podatku (5 proc.),

„D” – stawka obniżona podatku (0 proc.),

„E” – zwolnienie od podatku,

„F” i „G” – pozostałe stawki podatku.


INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować