Lekarz pierwszego kontaktu z internetem

Lekarze będą uczyć pacjentów, jak korzystać z Internetowego Konta Pacjenta.

Koordynatorzy projektu POZ Plus otrzymali od NFZ nowe zadania – będą zachęcać i wspierać pacjentów w uzyskaniu dostępu do Internetowego Konta Pacjenta (IKP). Jak ma to być realizowane? Konkretnych wytycznych na razie brak.
Jerzy Gryglewicz, ekspert ds. zdrowia z Uczelni Łazarskiego w Warszawie, w rozmowie z podyplomie.pl zaznacza, że każdy nowy obowiązek wprowadzany w ramach pilotażu POZ Plus ma służyć doskonaleniu procedur i weryfikacji ich efektywności. Zadaniem koordynatora (jest to lekarz rodzinny biorący udział w pilotażu) jest zorganizowanie pacjentowi sprawnego poruszania się po systemie, czyli także m.in. informowanie go o IKP. – Na etapie pilotażu można testować wszelkie rozwiązania i pomysły, zaś życie zweryfikuje, które z nich okażą się dobre, a które się nie sprawdzą. Jednym z celów tego pilotażu jest właśnie wydłużenie czasu wizyty pacjenta, zwiększenie opieki lekarzy rodzinnych – wyjaśnia ekspert.
Jak dodaje, lekarze biorący udział w tym projekcie byli świadomi tego, że będą mieli nowe obowiązki. Jednocześnie zostali zachęceni dodatkowym finansowaniem. – Jest to projekt finansowany ze środków unijnych – w mojej ocenie zaoferowano dobre wynagrodzenie, o czym może świadczyć fakt, że było więcej chętnych do udziału w nim niż miejsc. Dlatego wprowadzenie nowych zadań nie powinno się spotykać z oporem – kontynuuje Jerzy Gryglewicz. 
W ocenie eksperta pilotaż jest bardzo potrzebny. Pozwoli przetestować nowe zadania POZ w wybranych placówkach, zanim zostaną wprowadzone już na szerszą skalę w całym systemie POZ.
Zgodnie z treścią zarządzenia prezesa NFZ, umowy z realizatorami programu pilotażowego POZ Plus zostają zawarte na okres do 30 czerwca 2021 roku.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować