TOPSOR zwiększy kolejki na szpitalnych oddziałach ratunkowych

Reforma SOR-ów bez poparcia Porozumienia Lekarzy Medycyny Ratunkowej.

Funkcję ordynatora i kierownika szpitalnych oddziałów ratunkowych będą mogli sprawować lekarze bez specjalizacji z medycyny ratunkowej oraz bez doświadczenia w pracy na SOR-ach – wynika z projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. W wydanym oświadczeniu Porozumienie Lekarzy Medycyny Ratunkowej sprzeciwia się proponowanym zmianom.
Członkowie porozumienia uczestniczyli m.in. w pracach grupy roboczej dotyczącej funkcjonowania szpitalnych oddziałów ratunkowych i procedowanego rozporządzenia.
– Większość naszych postulatów została zignorowana, a jedynymi istotnymi zmianami w rozporządzeniu są zapisy narzucające wprowadzenie systemu TOPSOR. Nie wyrażamy swojego poparcia oraz nie podpisujemy się pod aktualnym brzmieniem rozporządzenia. Uznajemy je za niebezpieczne i stwarzające realne zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów szpitalnych oddziałów ratunkowych – czytamy w oświadczeniu.
Podpisany pod oświadczeniem zarząd PLMR zwraca uwagę na nałożenie wielu dodatkowych obowiązków (TOPSOR) na personel SOR-ów bez zapewnienia minimalnych zasobów kadrowych.
– Szpitalne oddziały ratunkowe powinny być gwarantem bezpieczeństwa zdrowotnego lokalnych społeczności. Zmiany w rozporządzeniu nie poprawią ich sytuacji, wydłużą proces diagnostyczno-leczniczy pacjenta, zwiększą kolejki oraz przez brak wykwalifikowanej kadry kierowniczej oddziałów zmniejszą jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych – ostrzega zarząd Porozumienia Lekarzy Medycyny Ratunkowej.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować