Lekarz nie odpowie za błędną refundację na e-recepcie

Cyfryzacja ułatwi życie lekarzom i pacjentom?

Jeszcze w tym roku lekarze wystawiający e-recepty nie będą musieli wpisywać poziomu odpłatności za lek. Zrobi to za nich system.
Jak donosi „Rzeczpospolita”, lekarz, zamiast poziomu odpłatności za lek, na e-recepcie wpisze tylko wskazanie. Znajdzie je w opracowywanym przez resort zdrowia słowniku wskazań dostępnym m.in. w testowanej aktualnie aplikacji „Gabinet”. Aplikacja ma być dostępna pod adresem gabinet.gov.pl i w komercyjnych aplikacjach do obsługi praktyk lekarskich. Takie rozwiązanie przewiduje projekt nowelizacji niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia, przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów.
Bardzo ważne jest to, że – jak wynika z art. 10 ust. 4a, dodanego do projektu po konsultacjach – lekarz, pielęgniarka lub położna „nie ponoszą odpowiedzialności za skutki błędnego działania narzędzia, polegającego na nieprawidłowym określeniu odpłatności w związku z rozbieżnością danych zawartych w narzędziu a przepisami prawa”. Jeśli więc odpłatność zostanie określona błędnie, lekarze nie poniosą kary.
Co jeszcze zakłada projekt?
1. wydłużenie okresu, w którym e-recepta może zostać zrealizowana, z 30 dni do roku;
2. unifikację e-recepty z receptą transgraniczną przez określenie tożsamych elementów tych recept, dzięki czemu e-recepta wystawiona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w łatwy sposób będzie mogła zostać zrealizowana w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej;
3. możliwość upoważniania asystentów medycznych przez pracowników medycznych do podpisywania w ich imieniu elektronicznej dokumentacji medycznej, w szczególności e-recept i e-skierowań, co w znaczący sposób (podobnie jak w przypadku e-zwolnień) może ułatwić i przyspieszyć pracę lekarzy;
4. możliwość złożenia za pośrednictwem IKP deklaracji wyboru lekarza lub pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej;
5. możliwość podglądu w IKP wyników badań laboratoryjnych;
6. możliwość wystawienia e-recepty na leki 75+ przez specjalistów.

ID

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować