Diagnosta laboratoryjny psychoterapeutą dziecięcym?

Nowe możliwości specjalizacji nie tylko dla lekarzy.

Nie tylko lekarze, lecz także pielęgniarki, fizjoterapeuci, farmaceuci i diagności laboratoryjni będą mogli zostać specjalistami w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży oraz psychoseksuologii – przewiduje przyjęty we wtorek przez rząd projekt nowelizacji ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Projekt ustawy przygotowało Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na ogromne zapotrzebowanie na świadczenia z dziedziny psychoterapii dzieci i młodzieży. Dopuszczenie do specjalizacji przedstawicieli szerokiej grupy zawodów medycznych ma przyczynić się do zwiększenia kadry medycznej specjalistów z tego zakresu. Lekarze, pielęgniarki, farmaceuci oraz fizjoterapeuci będą mogli przystąpić do innej specjalizacji niż przypisana do ich zawodu. Oznacza to, że lekarz będzie mógł uzyskać tytuł specjalisty np. w psychoseksuologii albo psychoterapii dzieci i młodzieży, choć w katalogu dziedzin określonych dla lekarzy i lekarzy dentystów nie ma takiej specjalizacji. Osoby, które zdobędą tytuł specjalisty i będą pracować w nowym zawodzie, będą podlegać przepisom regulującym te dziedziny, a nie pierwotny zawód.

Minister zdrowia – na wniosek osoby legitymującej się dorobkiem naukowym lub zawodowym – będzie mógł uznać taki dorobek za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego. Osoba, która zda państwowy egzamin specjalizacyjny w danej dziedzinie ochrony zdrowia, otrzyma dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty, np. z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży.

Przyjęty przez rząd projekt trafi teraz do Sejmu.


ID

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować