Mniej udręki z receptami?

Te zmiany ułatwią życie lekarzom.

Lekarz będzie tracił mniej czasu na ciągłe wypisywanie recept, a samo wystawianie recepty będzie szybsze i łatwiejsze. Ważne zmiany w e-receptach przewiduje przyjęty w piątek przez Senat projekt nowelizacji niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań e-zdrowia – donosi „Rzeczpospolita”.
E-recepta będzie ważna rok, a nie tylko 30 dni. Dzięki temu mniej będzie wizyt u lekarza tylko w celu otrzymania recepty. Chory nie będzie musiał od razu wykupić większej liczby opakowań, tylko będzie mógł realizować recepty stopniowo.
Kolejna zmiana to możliwość wystawiania przez specjalistów recept na nieodpłatne leki w ramach programu Senior 75. Odciąży to lekarzy POZ, którzy jako jedyni mogli przepisywać takie leki. Seniorzy nie będą już zapisywać się do nich po wcześniejszej wizycie u specjalisty, by uzyskać bezpłatną receptę.
Nowela przewiduje też możliwość upoważniania asystentów medycznych do podpisywania elektronicznej dokumentacji medycznej, szczególnie e-recept i e-skierowań.
Uproszczono także proces wystawiania e-recept. Lekarz nie będzie już musiał wpisywać poziomu odpłatności za lek. Zrobi to za niego system gabinetowy powiązany z opracowywanym przez resort słownikiem. Jeśli zaś odpłatność zostanie określona błędnie, lekarz nie poniesie konsekwencji finansowych.
Nowela umożliwia także wprowadzenie e-recepty transgranicznej, którą polski pacjent będzie mógł realizować w aptekach innych krajów Unii Europejskiej. Dziś recepta transgraniczna może mieć tylko formę papierową, co znacznie utrudnia jej realizację w innych krajach, choćby dlatego, że tamtejszy farmaceuta nie ma możliwości sprawdzenia, czy jest autentyczna. Transgraniczne e-recepty będą mogły być wystawiane w Polsce i realizowane w krajach UE od 2021 roku.

ID

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować