Wyższe pensje obwarowane wieloma warunkami

21 sierpnia 2019

Nawet jeden dyżur spoza listy spowoduje zwrot podwyżki

24 sierpnia wchodzi w życie ustawa przewidująca możliwość uzyskania wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 6750 zł przez lekarza posiadającego specjalizację, o ile spełnia on warunki przewidziane w tej ustawie, zaś naruszenie zobowiązania grozi zwrotem otrzymanej podwyżki.

Iwona Kaczorowska-Kossowska, radca prawny OIL w Gdańsku, wyjaśnia, że ustawowe zwiększenie wynagrodzeń odnosi się wyłącznie do lekarzy zatrudnionych na etacie przy udzielaniu świadczeń w warunkach całodobowych lub całodziennych w ramach NFZ. Dotyczy więc przede wszystkim zatrudnionych w szpitalach, nie jest to możliwe w AOS czy POZ. Drugim warunkiem jest złożenie pracodawcy zobowiązania do nieudzielania świadczeń całodobowych lub całodziennych w innym podmiocie mającym zawartą umowę w jednym z zakresów – leczenia szpitalnego, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, leczenia stomatologicznego, lecznictwa uzdrowiskowego, zaopatrzenia w wyroby medyczne, ratownictwa medycznego, opieki paliatywnej i hospicyjnej, świadczeń wysokospecjalistycznych, programów lekowych określonych w przepisach ustawy o refundacji oraz leków stosowanych w chemioterapii określonych w przepisach ustawy o refundacji. Ocena spełnienia tego drugiego warunku wymaga wnikliwej uwagi, gdyż każdy lekarz, który zamierza podpisać zobowiązanie, musi ocenić kilka elementów dotyczących swojej sytuacji. 

– Po pierwsze, czy w innym podmiocie udziela świadczeń całodobowych lub całodziennych (jeśli bowiem w drugim/trzecim/kolejnym miejscu udziela wyłącznie świadczeń AOS lub POZ – nie są one w świetle ustawy przeszkodą do wnioskowania o podwyżkę). Po drugie, jeśli w innym podmiocie udziela świadczeń całodobowych lub całodziennych, należy zbadać, czy podmiot ten ma zawartą umowę na którykolwiek z zakresów wymienionych wyżej. Po trzecie, trzeba pamiętać, że praca na rzecz innych podmiotów liczy się także wówczas, gdy jest pracą na kontrakcie lub umowie-zleceniu. Poza zainteresowaniem ustawodawcy leżą natomiast wolontariaty – tłumaczy Iwona Kaczorowska-Kossowska.

W pełni dopuszczalne jest natomiast dodatkowe udzielanie świadczeń w hospicjach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,

zakładach rehabilitacji leczniczej i opieki długoterminowej, a także dodatkowa praca na rzecz tego samego świadczeniodawcy, choćby w innej lokalizacji (dotyczy to podmiotów leczniczych składających się kilku placówek).

Jeśli natomiast w danym miesiącu lekarz udzieliłby świadczeń wykluczających prawo do podwyżki bez względu na ilość dni i godzin, np. jeden dyżur, będzie musiał zwrócić pracodawcy 75 proc. kwoty obliczonej jako różnica pomiędzy wynagrodzeniem 6750 zł a wynagrodzeniem sprzed podwyżki, a także wszystkich pochodnych.


INK

Komentarze (1)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować

leser

25.08.2019 20:48

no wlasnie juz place za caly uiegly rok NFZ ukaral mnie za prace w chir. jednego dnia a mam w szpitalu tylko 1/2 etatu

0