Spadła liczba hospitalizacji chorych na schizofrenię

29 sierpnia 2019

Raport o schizofrenii

Rekomendacje dotyczące dalszych zmian reformy psychiatrii przedstawili eksperci Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w opublikowanym dziś raporcie ,,Schizofrenia – kluczowe aspekty organizacyjne i finansowe”.
Autorzy przedstawili dane demograficzne i epidemiologiczne dla poszczególnych województw, a także działające tam jednostki opieki zdrowtnej. Pokusili się też o ocenę rozpoczętego w ubiegłym roku pilotażu, w ramach którego działalność rozpoczęło 27 centrów zdrowia psychicznego w całej Polsce. Choć pilotaż przewidziano na trzy lata, pierwsze wnioski można wyciagnąć już teraz.
Jak wynika z raportu, w 2017 roku zrefundowano świadczenia dla 181 716 pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii, z tego hospitalizowanych było 49 378 chorych. Niezależnie od ogólnego spadku hospitalizacji nadal ich liczba jest zbyt duża.
Zdaniem ekspertów trzeba wzmocnić działanie centrów zdrowia psychicznego i zagwarantować w perspektywie najbliższej dekady finansowanie psychiatrii w wysokości 5 proc. ogólnych wydatków na zdrowie (obecnie to 3,7 proc.).
Niepokój budzą warunki leczenia szpitalnego. Zdaniem autorów raportu należałoby przeprowadzić audyty w tych zakładach psychiatrycznych wskazanych w mapach potrzeb zdrowotnych, które mają najwyższe wskaźniki dotyczące przeniesienia pacjenta do innego szpitala, wypisu na własne żądanie lub samowolnego opuszczenia zakładu oraz śmiertelności w ciągu 365 dni po hospitalizacji.
Dla monitorowania efektów zmian w opiece psychiatrycznej rekomendują oni stworzenie rejestru pacjentów ze schizofrenią uwzględniającego między innymi zastosowany model leczenia, rehabilitację leczniczą oraz farmakoterapię.
Obecnie zmieniane jest rozporządzenie w sprawie pilotażu, które m.im. ma doprecyzować zapisy, ułatwić współpracę z płatnikiem i zwiększyć dwukrotnie liczbę centrów.

ID

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować