Jedna czwarta wizyt może być realizowana zdalnie

Resort zdrowia łata lukę w przepisach

Telemedycyna wykorzystywana w wielu dziedzinach doczeka się prawnego uregulowania w placówkach POZ. Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia wprowadzającego telemedycynę do POZ. „Miks technologii i przepisów” – tak określił tę dziedzinę wiceminister resortu Janusz Cieszyński.
Choć aktualna sytuacja prawna nie stanowi bariery dla sprawowania opieki nad pacjentami za pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych, brakowało odrębnych przepisów dotyczących realizacji świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej na odległość.
W związku z tym w projekcie rozporządzenia doprecyzowuje się kwestię udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych, tj. przez bezpośredni kontakt ze świadczeniobiorcą lub na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych bądź systemów łączności. Dla lekarzy taka możliwość oznacza usprawnienie pracy i obniżenie kosztów działalności. Medicover szacuje, że prawie jedna czwarta wizyt w placówkach stacjonarnych mogłaby być realizowana zdalnie. Z kolei z badania LekSeek „E-zdrowie oczami Polaków” wynika, że 67,4 proc. pacjentów w Polsce jest przekonanych, że rozwój telemedycyny będzie miał dla nich pozytywne skutki. Tego samego zdania jest aż 58 proc. lekarzy.
Innowacje w medycynie to zarówno informatyzacja, która według szacunków resortu zdrowia może zapewnić oszczędności w wydatkach na ochronę zdrowia rzędu 0,35 proc. PKB i umożliwić przyjęcie 2 proc. więcej pacjentów, jak i nowe technologie z obszaru sztucznej inteligencji, roboty chirurgiczne, egzoszkielety i wirtualna rzeczywistość. Upowszechnienie części z nich to perspektywa nadchodzących lat, ale nowinki technologiczne, np. sprzęt wykorzystujący algorytmy uczenia maszynowego, już w tej chwili dość powszechnie trafiają do szpitali i placówek medycznych.
Jak zauważa dr Radosław Sierpiński, prezes Agencji Badań Medycznych, jesteśmy w momencie bardzo intensywnej cyfryzacji ochrony zdrowia. Wdrażane obecnie e-zwolnienia, e-recepty i niedługo e-skierowania pokazują, że to wszystko stanowi bardzo innowacyjny proces, który pozwala na usprawnienie pracy lekarzy i pozostałego personelu medycznego.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować