Pensja ordynatora bez tajemnic

01 października 2019

Szpital nie chciał ujawnić zarobków kierowników, teraz musi

Łódzki oddział terenowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy wystąpił o przedstawienie wydatków na wynagrodzenia wszystkich lekarzy sprawujących funkcje kierownicze w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. Uzyskał jednak tylko informację o wynagrodzeniu dyrektora tej placówki. Podano informację o wynagrodzeniu zasadniczym, dodatku za staż pracy, premii uznaniowej oraz premii wypłaconej w listopadzie 2018 roku.
Natomiast sam dyrektor odmówił udostępnienia informacji o zarobkach swoich podwładnych.
Chodziło o ordynatorów i kierowników oddziałów, kierowników klinik, zakładów, pionów, poradni oraz zastępców dyrektora ds. onkologii, ds. lecznictwa, ds. promocji i rozwoju, ds. ekonomiczno-finansowych, ds. administracyjno-technicznych i ds. pielęgniarstwa w roku 2018. Związek prosił o wyszczególnienie wydatków brutto na wynagrodzenie zasadnicze wypłacone na każdym z wymienionych stanowisk, dodatek funkcyjny, premię, nagrodę, wynagrodzenie za dyżury medyczne. W odpowiedzi na wniosek dyrektor placówki powołał się na przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej ograniczające prawo do takiej informacji ze względu na prywatność. Uzasadnił to tym, że wynagrodzenia osób zatrudnionych na wymienionych stanowiskach nie mogą być ujawnione.
Związkowcy nie złożyli broni i wystosowali wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, wskazując, że ograniczenie dotyczące dostępu do informacji publicznej nie dotyczy osób pełniących funkcje publiczne, a OZZL nie żąda informacji, które wkraczałyby w jakikolwiek sposób w życie prywatne poszczególnych osób.
W uzasadnieniu WSA w Łodzi czytamy, że w orzecznictwie sądów administracyjnych spotyka się pogląd, że lekarz zatrudniony w publicznej służbie zdrowia może być uznany za osobę pełniącą funkcję publiczną, gdy łączy swój zawód z funkcjami o charakterze administracyjnymi, dotyczy to ordynatorów i kierowników klinik. Natomiast w przypadku pozostałych stanowisk wymienionych we wniosku nie można w sposób jednoznaczny  stwierdzić, czy osoby w nim wymienione pełnią funkcje publiczne. Kwestia ta podlega wyjaśnieniu przy ponownym rozpatrywaniu wniosku. Wyrok jest nieprawomocny. Sygnatura akt II SA/Łd 310/19.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować