Za zaświadczenie na 500 plus powinno zapłacić NFZ?

09 października 2019

Lekarze mówią „nie” darmowemu wypełnianiu rubryk

Lekarze z Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia nie chcą dłużej wykonywać za darmo coraz to nowych obowiązków administracyjnych. Od października pacjenci masowo zgłaszają się do placówek podstawowej opieki zdrowotnej o wydanie zaświadczeń o stanie zdrowia, które jest warunkiem otrzymania pieniędzy w ramach programu 500+ dla niepełnosprawnych. Wnioski zawierają wiele szczegółowych rubryk – oprócz danych osobowych lekarz wpisuje m.in. rozpoznanie choroby podstawowej, chorób współistniejących, przebieg choroby i leczenia, pobyty w szpitalach. Wymagane są również informacje na temat rokowań, planu leczenia oraz obecnego stanu zdrowia. Lekarz określa także, czy ubezpieczony jest, czy nie jest zdolny do odbycia podróży na badanie przez lekarza orzecznika.
Dr Bożena Janicka, prezes tej organizacji, nie ukrywa, że wypisywanie wniosków często odbywa się po godzinach. Zwraca też uwagę na to, że ustawodawca nie określił kto i w jaki sposób sfinansuje to zadanie. Nie jest to świadczenie związane z leczeniem, więc powinno być odpłatne.
Bożena Janicka uważa, że nowe zadanie powinno być sfinansowane przez NFZ. To umożliwiłoby jego wykonanie, a jednocześnie nie zagrażałoby ciągłości udzielanych świadczeń wynikających z porad lekarskich i zawartej umowy. Lekarze PPOZ przesłali w tej sprawie pismo do prezesa NFZ i premiera. Czekając na odpowiedź, kto zapłaci za dodatkowe zadania nałożone na podstawową opiekę zdrowotną, zaświadczenia wydają za darmo.
Wcześniej już swoje stanowisko w tej sprawie przedstawiła Federacja Porozumienie Zielonogórskie.
Jak tłumaczyli eksperci federacji, ustawodawca przyznając świadczenie 500+ osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji nie wprowadził zmian w katalogu nieodpłatnych zaświadczeń i orzeczeń dla osób mających prawo do świadczeń finansowanych przez NFZ. Dlatego lekarze powinni traktować to zaświadczenie tak jak każdy inny dokument wydawany na życzenie pacjenta i pobierać za niego opłatę zgodną z cennikiem danej placówki.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować