Za sprzęt kupiony rok temu można uzyskać dopłatę

NFZ zwraca lekarzom część wydatków za sprzęt, który kupili za własne pieniądze

Fundusz przedłużył termin złożenia wniosków do 10 grudnia. Dofinansowaniem objęte są wydatki na sprzęt i oprogramowanie w gabinetach lekarskich poniesione w 2018 roku lub w 2019 roku. Pod warunkiem, że zostały zakupione ze środków własnych, przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania i nie były sfinansowane z innych źródeł, w szczególności z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców.

Rozpatrywanie i zatwierdzanie wniosków do realizacji będzie dokonywane według kolejności ich wpływu do oddziału NFZ.

Kwota dofinansowania dla jednego świadczeniodawcy nie może przekroczyć:

a) 80 proc. poniesionych wydatków bez podatku VAT, w przypadku złożenia przez świadczeniodawcę oświadczenia o możliwości odliczenia podatku VAT, przy czym poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 1000 zł,

b) 80 proc. poniesionych wydatków z podatkiem VAT, w przypadku złożenia przez świadczeniodawcę oświadczenia o braku możliwości odliczenia podatku VAT, przy czym poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 1000 zł powiększone o podatek VAT.

Natomiast w przypadku wydatków przekraczających tę kwotę, dofinansowanie liczone jest od 1000 zł lub od kwoty 1000 zł powiększonej o podatek VAT.

Dopłatę można uzyskać m.in. na zakup serwera do programu do obsługi poradni, archiwizacji bazy danych i dokumentacji medycznej, skanów dokumentów dołączanych do dokumentacji. Jest nią objęty także zakup drukarki, skanera, tabletu, smartfona i innych urządzeń do automatycznej digitalizacji danych. 

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować