Pacjenci ocenili opiekę onkologiczną, wnioski zaskoczą lekarzy

Zapytano również o kwestie finansowe

U więcej niż jednej czwartej ankietowanych pacjentów (27%) nowotwór został zdiagnozowany jako inna choroba – wstępnie lub wielokrotnie. Jedna czwarta respondentów (25%) czekała na rozpoczęcie leczenia ponad dwa miesiące od czasu uzyskania diagnozy. Takie wnioski płyną z raportu „Jak polscy pacjenci oceniają opiekę onkologiczną?” opublikowanego przez Inicjatywę All.Can Polska.

Jakie jeszcze wnioski płyną z raportu? Jeśli chodzi o diagnostykę i leczenie, jedynie u 2% chorych nowotwór został wykryty podczas badań wykonywanych przez lekarzy medycyny pracy. Jedna na osiem osób chorych na raka (12%) czekała na diagnozę od trzech do sześciu miesięcy, począwszy od pierwszej wizyty u lekarza w poszukiwaniu pomocy w problemach zdrowotnych spowodowanych przez raka. Aż dwie trzecie (63%) respondentów uznało, że nie uzyskało wystarczających informacji o możliwych opcjach leczenia raka, w tym o leczeniu nierefundowanym lub dostępnym w innych ośrodkach w całej Polsce. 

Pytania dotyczyły także kwestii finansowych. Prawie połowa (48%) polskich respondentów zgłosiła fakt opłacenia części swojej opieki onkologicznej. 63% osób musiało kupować dodatkowe leki i świadczenia, 43% poniosło straty finansowe z powodu nieobecności w pracy.

Ocenie pacjentów poddano także efektywność leczenia. Ponad jedna czwarta (27%) polskich respondentów uznała, że na obniżenie efektywności procesu leczenia najbardziej wpływają występujące działania niepożądane. 18% polskich respondentów uznało za najbardziej wpływające na obniżenie efektywności procesu leczenia radzenie sobie z psychologicznymi aspektami choroby.

Pacjentów zapytano także o dostęp do informacji. Ponad połowa respondentów stwierdziła, że nie otrzymała wystarczających informacji (aż 31%) lub nie była w stanie zrozumieć dostarczonych informacji na temat opieki i leczenia (22%). Zdaniem połowy respondentów (50%) podczas terapii nie mieli oni dostępu do innych specjalistów wspierających w zakresie leczenia nowotworów (dietetyków, fizjoterapeutów lub psychologów). Aż 41% pacjentów nie odczuwało wsparcia psychologicznego ze strony personelu placówki, w której byli leczeni. Siedem na dziesięć osób (69%) uważało, że nie otrzymało wystarczających informacji na temat radzenia sobie z bólem lub otrzymywało je tylko czasami.

Podane wyniki opracowano na podstawie badania opinii 1135 pacjentów. 

Prof. Adam Maciejczyk, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, członek Grupy Sterującej All.Can Polska, podkreśla, że trzeba doprowadzić do skrócenia ścieżki pacjenta – zarówno jeśli chodzi o proces diagnostyki, jak i dokonywany na jego podstawie dobór terapii oraz wdrożenie leczenia. W jego ocenie koncepcja Krajowej Sieci Onkologicznej, która zakłada integrację i konsolidację świadczeń w oparciu o doświadczenie, zasoby i jakość, może w istotny sposób przyczynić się do poprawy.

ID

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować