Takie płace utrwalają biedę

OZZL oczekuje spotkania w sprawie wynagrodzeń lekarskich

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy (OZZL) chce powołania komisji przy Ministerstwie Zdrowia, która zajmie się niespełnionymi postulatami lekarzy. Związkowcy chcą wziąć udział w jej pracach i wysłali w tej sprawie list do szefa resortu. 

Przewodniczący OZZL Krzysztof Bukiel przypomniał w nim, że w przyszłym roku traci ważność przepis ustawowy o wzroście miesięcznych wynagrodzeń zasadniczych lekarzy ze specjalizacją, którzy pracują w szpitalach i spełniają określone warunki, do kwoty 6750 zł. „Doceniamy tę inicjatywę, ale trudno nie zauważyć, że jest ona: po pierwsze – doraźna, po drugie – zbyt nieśmiała, aby mogła stanowić ostateczne rozwiązanie problemu” – napisali związkowcy w liście. 

Zaznaczyli też, że lekarze, podobnie jak przedstawiciele innych zawodów medycznych, duże nadzieje wiązali z przyjętą przez sejm poprzedniej kadencji ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Jednak stawki wynagrodzeń, które tam wpisano, są tak niskie, że nie rozwiązują problemu w żadnej mierze, ale stanowią jedynie utrwalenie biedy. 

„Wnioskujemy zatem o przygotowanie nowelizacji tej ustawy przynajmniej w zakresie stawek wynagrodzenia zasadniczego lekarzy, które powinny istotnie wzrosnąć. Konieczne staje się również ustalenie norm zatrudnienia zwłaszcza w szpitalach, gdzie – przy niedoborach lekarzy – dochodzi niekiedy ze strony pracodawców do karygodnych nadużyć, mogących stanowić zagrożenie tak dla lekarzy, jak i pacjentów” – zaakcentowano w liście do ministra zdrowia.

Podkreślono też, że wyzwaniem dla rządu jest ostatni wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który uznaje za niezgodny z Konstytucją RP przepis zobowiązujący samorządy terytorialne będące podmiotem założycielskim dla szpitali – SPZOZ-ów – do pokrywania strat szpitali. Trybunał Konstytucyjny nakazał uchylenie tego przepisu w ciągu 18 miesięcy, co musi oznaczać stworzenie takich warunków finansowych dla szpitali, aby przestały się one w sposób systemowy (jak dotychczas) zadłużać.

OZZL wyraża wolę uczestnictwa w pracach na rzecz stworzenia racjonalnego systemu publicznej ochrony zdrowia w naszym kraju i oczekuje zaproszenia na spotkanie w sprawie wynagrodzeń lekarskich.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować