Pacjent nie miał ubezpieczenia, obciążyli lekarza?

NFZ wyjaśnił, kto ma weryfikować dane

Weryfikacja ubezpieczenia pacjenta, które uprawnia go m.in. do leków refundowanych, wciąż budzi wątpliwości. O kłopotach z tym związanych rozmawiali rzecznik praw lekarza OIL dr Monika Potocka oraz p.o. dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Michał Dzięgielewski.
Głównym problemem była kwestia obciążania lekarzy kosztami refundacji pacjentów nieposiadających ubezpieczenia lub w sytuacji, gdy w dokumentacji podmiotu leczniczego nie można odnaleźć dowodu ubezpieczenia.
Rzecznik wskazał, że w jego ocenie podmiotem odpowiedzialnym za brak weryfikacji ubezpieczenia u pacjenta jest podmiot leczniczy, czyli świadczeniodawca. Odpowiedzialność nie spoczywa natomiast na lekarzu, który ma zawartą umowę z podmiotem leczniczym i udziela świadczeń zdrowotnych w ramach tej umowy. Tym samym Narodowy Fundusz Zdrowia stanął na stanowisku, że nie można karać lekarzy za niezweryfikowanie, czy pacjent jest ubezpieczony.
Na spotkaniu zgodzono się też co do tego, że to podmiot leczniczy jako świadczeniodawca jest zobowiązany do archiwizowania ewentualnych oświadczeń pacjentów dotyczących objęcia ich ubezpieczeniem. Jednak trzeba jeszcze dopełnić formalności. Po pierwsze, w umowie po stronie podmiotu leczniczego (świadczeniodawcy) musi być zawarty obowiązek weryfikacji aktualności ubezpieczenia danego pacjenta. Po drugie, jeśli podmiot leczniczy obarcza lekarza obowiązkiem weryfikacji, lekarz powinien napisać do NFZ-u prośbę o wyjaśnienie tej sprawy. NFZ podejmie czynności wyjaśniające.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować