Lekarze otrzymają narzędzia do oceny bólu

Nowy obowiązek lekarza rodzinnego

Już nie tylko na oddziałach szpitalnych i w karetkach. Karta oceny i natężenia bólu będzie obowiązywała także w przychodniach, i to zarówno specjalistycznych, jak i POZ. Lekarz założy pacjentowi kartę oceny natężenia bólu i wdroży leczenie.
Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu w warunkach ambulatoryjnych.
Jak uzasadnia resort, ocena bólu w ramach podstawowej opieki zdrowotnej może zminimalizować liczbę powikłań związanych z niewłaściwym leczeniem bólu oraz związanych z nimi hospitalizacji.
W 11-punktowej skali lekarz podczas wizyty pacjenta oceni, czy ból jest do wytrzymania, czy też „najsilniejszy, jaki można sobie wyobrazić”. Będzie miał obowiązek go leczyć i monitorować efekty terapii. Postępy zanotuje w karcie oceny natężenia bólu. W karcie znajdą się też informacje o lokalizacji, charakterze i natężeniu bólu, rozpoznaniu i zaleceniach terapeutycznych oraz stosowanych lekach przeciwbólowych i ich skuteczności
Jeśli lekarz oceni ból na 5 pkt lub więcej albo uzna, że wyczerpał możliwości leczenia, będzie mógł skierować chorego do poradni leczenia bólu, gdzie zajmie się nim specjalista w tej dziedzinie.
Poprzedni projekt był ostro krytykowany przez lekarzy POZ. Ostrzegali oni, że to zbędna biurokracja. Obawiali się, że każdy pacjent z bolącym gardłem będzie musiał być opisany zgodnie z nowymi wytycznymi. Na szczęście nowy projekt precyzuje, że chodzi o ból przewlekły oraz stanowiący istotny problem kliniczny.
Ból przewlekły to taki, który trwa dłużej niż trzy miesiące. Ból stanowiący istotny problem oznacza, że tak ocenia go sam pacjent lub lekarz.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować