Darmowe kursy polskiego, nie egzaminy weryfikujące

ZZA przeciwne wprowadzaniu lekarzy o odmiennych kwalifikacjach

Związek Zawodowy Anestezjologów skrytykował proponowane w projekcie nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty rozwiązania dopuszczające do pracy w polskiej ochronie zdrowia lekarzy spoza UE. Projekt przewiduje wprowadzenie Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego (LEW) oraz Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego (LDEW) dla lekarzy legitymujących się dyplomem ukończenia kierunku lekarskiego lub lekarsko-dentystycznego w krajach spoza UE. – To rozwiązanie praktycznie wprowadza do polskiego systemu ochrony zdrowia lekarzy o innym (minimalnym wg projektu ustawy) poziomie kwalifikacji – czytamy w stanowisku podpisanym przez Jerzego Wyszumirskiego, przewodniczącego Zarządu Głównego ZZA.

Uzasadnia on, że choć najważniejszym problemem naszego systemu ochrony zdrowia są niedobory kadry lekarskiej i pielęgniarskiej (w przypadku lekarzy specjalistów z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii braki w ocenie resortu wynoszą 21 proc.), jednak celem nadrzędnym powinno być wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że lekarze pracujący w naszym kraju powinni posiadać co najmniej jednakowe kwalifikacje.

Dr Jerzy Wyszumirski przypomina, że – jak wynika z uzasadnienia ustawy – w 2017 r. łącznie do uczelni kształcących na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym wpłynęły 634 wnioski o nostryfikację dyplomu uzyskanego poza UE, z czego tylko 150 dyplomów ostatecznie uznano. – Oznacza to, że blisko 77 proc. lekarzy starających się o nostryfikację dyplomu w naszym kraju jej nie uzyskało, co może być związane z niewystarczającym poziomem ich wiedzy i kompetencji – ocenia przewodniczący.

Według ZZA, rząd powinien zachęcać polskich lekarzy, którzy obecnie pracują za granicą, do podjęcia pracy w kraju poprzez odpowiednie programy oraz system zachęt. Według związku Ministerstwo Zdrowia powinno opracować inne rozwiązania dla lekarzy spoza UE zachęcające ich do podjęcia pracy (programy poprawiające poziom kompetencji i wykształcenia, darmowe kursy języka polskiego, pakiety socjalne), jednocześnie utrzymując obecny obowiązujący model nostryfikacji dyplomów lekarskich.

Rządowy projekt zmieniający ustawę o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw po konsultacjach społecznych został 21 stycznia przekazany do Sejmu. 

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować