Wyślijmy pacjentów na onkologiczną białą sobotę

Bezpłatne badania z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem

Polska Unia Onkologii zaapelowała do lekarzy o wsparcie dnia drzwi otwartych w ośrodkach onkologicznych. Prosi lekarzy o możliwie szerokie poinformowanie pacjentów, zachęcenie do wykonania badań profilaktycznych, na które na co dzień nie mają czasu, a także propagowanie zachowań sprzyjających dbaniu o zdrowie i czujności onkologicznej. Od wielu lat w pierwszą sobotę lutego, czyli już tę najbliższą, 1 lutego, pod patronatem PUO obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Rakiem.
Pacjenci będą mogli m.in. wykonać badania przesiewowe służące wczesnemu wykrywaniu nowotworów, takie jak USG, mammografia i cytologia, skonsultować się z onkologiem, psychoonkologiem, uzyskać porady dietetczne, wysłuchać wykładów, spotkać się z amazonkami.
– W naszym kraju pomimo poprawy wyników leczenia w okresie ostatnich 0 lat (z 30% do 48% przeżyć wieloletnich) nadal średnie wskaźniki przeżycia są niższe o 10-15 punktów procentowych od uzyskiwanych w większości krajów Unii Europejskiej! – mówi dr Janusz Meder, prezes Polskiej Unii Onkologii.
Dr Meder przypomniał, że obecnie prowadzony jest pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej z zamiarem wdrożenia takiej sieci na terenie całego kraju we wszystkich – spełniających określone kryteria merytoryczne i jakościowe – regionalnych centrach onkologii i ośrodkach akademickich, ściśle współpracujących z ośrodkami satelitarnymi niższych stopni referencyjności.
Przewodnim hasłem obchodów Światowego Dnia Walki z Rakiem są intensywne działania na rzecz zapewnienia równego dostępu w naszym kraju do europejskich standardów kompleksowej opieki onkologicznej, stosownie do postulatów Paryskiej Karty Walki z Rakiem.
Adresy 28 ośrodków z całej Polski biorących udział w dniu otwartych drzwi, a także szczegółowy program w każdym z nich, można znaleźć na stronie internetowej puo.pl.
Dodatkowe informacje można także uzyskać za pośrednictwem bezpłatnej infolinii Polskiej Unii Onkologii 800 493 494, od pon. do czw. w godz. 16.00 – 19.00.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować