Bilans postulatów załatwionych i odrzuconych

Po spotkaniu rezydentów z ministrem

Jedną z najważniejszych spraw, którą udało się rezydentom przeforsować podczas środowego spotkania w Ministerstwie Zdrowia, jest dofinansowanie w wysokości 400 zł dla lekarzy, którzy będą dojeżdżać na staż do szpitali powiatowych powyżej 30 km.
Przypomnijmy, że rezydenci renegocjowali porozumienie zawarte dwa tata temu po protestach, w szczególności zapisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Do których postulatów udało się młodym lekarzom przekonać resort, a które zostały odrzucone? Oto podsumowanie.
Rezydentom udało się wywalczyć, by działania humanitarne i pomocowe, np. na misjach medycznych, które teraz trzeba odrobić, były zaliczone do specjalizacji (trzy miesiące).
Co jeszcze się udało? Przerwa w odbywaniu specjalizacji spowodowana opieką nad dzieckiem, którą dziś trzeba odrobić w ramach wolontariatu, po zmianach będzie bezpłatnie odrabiana w części powyżej 24 miesięcy.
Jeszcze w tym roku można będzie zdawać PES na ostatnim roku specjalizacji, jak przewiduje projekt ustawy. Zgodnie za zapewnieniami ministerstwa, system informatyczny jest do tego przygotowany.
Zaakceptowano też możliwość zmiany rezydentury w przypadku rezygnacji z prowadzenia specjalizanta przez kierownika specjalizacji.
Jednak nie wszystkie postulaty młodych lekarzy zostały przyjęte. Które resort odrzucił?
Wśród najważniejszych przegranych spraw jest propozycja 26 dni urlopu szkoleniowego na przygotowanie do PES. To zła wiadomość szczególnie w świetle faktu, że w tym roku w niektórych dziedzinach ponad 70 proc. zdających oblało PES.
Nie udało się również przekonać resortu do wycofania się z pomysłu listu intencyjnego, jako jednego z czynników mających wpływ na przyznanie miejsca rezydenckiego konkretnemu kandydatowi. Zdaniem młodych lekarzy to rozwiązanie sprzyja nepotyzmowi i kumoterstwu.
Przypomnijmy, że projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty znajduje się w Sejmie, a jego pierwsze czytanie odbędzie się w przyszłym tygodniu. Młodzi lekarze zamierzają przekonywać parlamentarzystów podczas prac legislacyjnych do wdrożenia wszystkich postulatów.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować