Starania o lepsze warunki jak walka z wiatrakami

Propozycje zmian w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty zostały odrzucone

Odbyło się posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Przyjęto jedynie kilka poprawek wychodzących naprzeciw oczekiwaniom środowiska lekarskiego. Z wyjątkiem kilku uwag o charakterze porządkowo-legislacyjnym, większości zmian postulowanych przez przedstawicieli NIL nie uwzględniono. 

Wśród odrzuconych poprawek znalazła się propozycja zagwarantowania wynagrodzenia lekarzy rezydentów na poziomie minimum 200 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Do projektu nie wszedł też zapis o zapewnieniu kierownikowi specjalizacji wynagrodzenia w wysokości 1000 zł brutto za każdego lekarza odbywającego pod jego kierunkiem szkolenie specjalizacyjne. Nie wydłużono też urlopu szkoleniowego przed PES do 25 dni. 

Komisja zdecydowała natomiast o przyznaniu dodatku w wysokości 16 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę lekarzowi oddelegowanemu na sześciomiesięczny staż do szpitala pierwszego lub drugiego stopnia podstawowego poziomu zabezpieczenia zdrowotnego. Z kolei lekarzowi rezydentowi, który skorzysta z możliwości powstrzymania się od samodzielnych dyżurów na pierwszym roku specjalizacji, umożliwiono odbywanie dyżurów samodzielnych w innym podmiocie w zakresie innej posiadanej już przez tego lekarza specjalizacji.

Kolejne posiedzenie podkomisji odbędzie się w przyszłym tygodniu. Jak zaznacza NIL, tempo jej prac z dużym prawdopodobieństwem wskazuje, że na kolejnym posiedzeniu podkomisja zakończy swoją działalność.


INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować