NFZ powinien zapłacić za informatyków, licencje i chmurę

Konieczne rozszerzenie dofinansowania na informatyzację

Na ważny problem zwrócili uwagę lekarze, ustosunkowując się do zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 roku dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej lekarzy POZ.
Naczelna Rada Lekarska negatywnie oceniła przeznaczenie przez Narodowy Fundusz Zdrowia środków finansowych na dofinansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych wyłącznie przez jedną kategorię świadczeniodawców – posiadających umowę na usługi lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Przypomnijmy, że NFZ przewiduje zwrot kosztów zakupu urządzeń informatycznych lub oprogramowania, lub usług przechowywania oraz obsługi dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. Kwota dofinansowania dla jednego świadczeniodawcy będzie stanowiła do 80 proc. poniesionych wydatków, przy czym poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 6504 zł na jedno miejsce udzielania świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Samorząd lekarski uważa, że prawo do skorzystania z tego dofinansowania powinno być przyznane wszystkim lekarzom wdrażającym rozwiązania informatyczne do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, a nie tylko świadczeniodawcom realizującym umowę z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. W ocenie NRL, prawo do dofinansowania kosztów powinno przysługiwać wszystkim podmiotom wykonującym działalność leczniczą, ponieważ od nich także oczekuje się stosowania rozwiązań informatycznych przy prowadzeniu dokumentacji medycznej.
Wątpliwości lekarzy budzi także to, na jakie konkretnie cele będzie mogło być wykorzystane dofinansowanie. NFZ wskazuje, że dotyczy ono nabycia i sfinansowania w 2020 roku urządzeń informatycznych lub oprogramowania, lub usług przechowywania, lub obsługi dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. Rodzi się wobec tego pytanie, czy w określeniu „usługi przechowywania lub obsługi dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej” mieszczą się także usługi chmurowe, wynagrodzenie dla informatyków za obsługę w ramach umowy zlecenia systemu informatycznego dokumentacji medycznej oraz czy dofinansowaniem może być objęty koszt rocznej opłaty licencyjnej. Jest to ważne, ponieważ koszt pozyskania programu informatycznego to nie tylko koszt instalacji, ale i odnawianej corocznie licencji.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować