Nowe zalecenia konsultanta w związku z koronawirusem

Nacisk na teleporady i nierozprzestrzenianie wirusa

Ministerstwo Zdrowia oraz Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z Porozumieniem Zielonogórskim i konsultant krajową w dziedzinie medycyny rodzinnej Agnieszką Mastalerz-Migas przedstawili zaktualizowane schematy postępowania z pacjentami w związku z epidemią koronawirusa.
Jakie są najnowsze schematy postępowania dla podstawowej opieki zdrowotnej oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej? Jakie wytyczne obowiązują zarządzających placówkami? Oto najnowsze zalecenia dla lekarzy:
Należy szeroko informować pacjentów o konieczności kontaktu telefonicznego w celu ustalenia możliwości wizyty w przychodni.
Rejestracja powinna poinformować każdego pacjenta o możliwości uzyskania teleporady, a podczas rozmowy telefonicznej przeprowadzić ankietę wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2.
Pacjent z objawami infekcji lub podejrzany o zakażenie koronawirusem SARS CoV-2 powinien telefonicznie przełożyć poradę w AOS na inny termin.
Nie zawsze objawy w powiązaniu z kontaktem w okresie ostatnich 14 dni świadczą o zakażeniu koronawirusem. Ale każdy pacjent manifestujący objawy ostrej infekcji dróg oddechowych (gorączka >38 stopni C wraz z kaszlem lub dusznością) w powiązaniu z kryteriami epidemiologicznymi powinien trafić na oddział zakaźny lub obserwacyjno-zakaźny.
Każdemu pacjentowi, również bez cech infekcji, zgłaszającemu chęć wizyty u lekarza najpierw należy udzielić teleporady.
Tylko w sytuacjach, kiedy jest to niezbędne, pacjent powinien zostać umówiony na konkretną godzinę do lekarza.
Lekarz udzielający teleporady na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego i oceny stanu zdrowia pacjenta ma możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego.
Postępowanie z osobą, która w ciągu ostatnich 14 dni przebywała w kraju, gdzie występuje transmisja koronawirusa lub miała bliski kontakt z osobą zakażoną, jest zależne od nasilenia objawów. Szczegóły tutaj: https://www.gov.pl/web/koronawirus/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-schematu-postepowania-dla-poz-i-nisoz

Konsultant przedstawiła także wytyczne dla zarządzających placówką:
• Należy umieścić w widocznym miejscu numery telefonów do:
- powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej,
- firmy wykonującej transport sanitarny pacjentów z podejrzeniem infekcji koronawirusem SARS CoV-2 (lista z OW NFZ),
- oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego.
• Przeprowadzić szkolenia personelu rejestracji w zakresie postępowania z pacjentem zgłaszającym się z powodu obaw o zakażenie koronawirusem SARS CoV-2 oraz szkolenie dotyczące prowadzenia rejestracji pozostałych pacjentów.
• Przeprowadzić szkolenie personelu dotyczące zasad postępowania z pacjentem w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS CoV-2.
• Zorganizować rejestrację tak, aby pacjent przebywał w odległości minimum 1 m, a najlepiej 2 m.
• Zadbać o dokładne mycie i odkażanie powierzchni oraz sprzętów przez personel sprzątający.
• Dezynfekować klamki/gałki oraz blaty biurek i ladę rejestracji kilka razy w ciągu dnia.
• Wietrzyć pomieszczenia (kilkukrotnie w ciągu dnia).
• Zlikwidować tzw. kąciki zabaw dla dzieci, usunąć gadżety dla dzieci oraz inne zbędne przedmioty z poczekalni.
• Zapewnić w miarę możliwości odpowiednią liczbę sztuk jednorazowej odzieży medycznej dla personelu.
• Poinstruować personel na temat przestrzegania standardowych zasad higieny – dezynfekcja stetoskopów i innego drobnego sprzętu po każdym użyciu, mycie i dezynfekcja dłoni, zdjęcie biżuterii i zegarka w pracy (nic poniżej łokcia).
• Nie ma konieczności ciągłej pracy personelu w maskach ochronnych ani w kombinezonach ochronnych.
• W przypadku kontaktu z pacjentem spełniającym kryterium C, zapewnić personelowi maseczkę, rękawiczki i fartuch ochronny jednorazowy.
• Po zabraniu pacjenta z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 przez transport, należy:
- wyłączyć z funkcjonowania pomieszczenie, w którym przebywał pacjent– następnie umyć i zdezynfekować powierzchnie, meble, sprzęt – po dezynfekcji może być ponownie używane,
- wywietrzyć pomieszczenie, w którym przebywał pacjent,
- zdezynfekować drogę dojścia pacjenta do pomieszczenia (poręcze schodów, klamki, lady, itp. – czyli elementy, których mógł dotykać),
- ustalić, czy personel zajmujący się pacjentem był odpowiednio zabezpieczony i czy miał z nim bliski kontakt.
• Personel mający bliski kontakt z pacjentem bez zabezpieczenia w środki ochrony osobistej powinien zostać odsunięty od świadczenia pracy do czasu uzyskania informacji o wyniku testu pacjenta.
• Należy zwrócić się do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej o wynik testu w kierunku koronawirusa SARS CoV-2 skierowanego pacjenta (PSSE ma obowiązek udzielić tej informacji).

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować