Młodzi lekarze będą zainteresowani specjalizacją z chorób zakaźnych?

Ministerstwo Zdrowia szykuje zachęty

W obliczu epidemii COVID-19 na listę dziedzin priorytetowych resort postanowił dopisać choroby zakaźne.
Projekt rozporządzenia w tej sprawie opublikowało Ministerstwo Zdrowia. Dodatkowo na listę trafiły chirurgia dziecięca oraz medycyna paliatywna. Wykreślono natomiast ortodoncję.
– Ustalenie nowych dziedzin priorytetowych jest podyktowane zmieniającą się sytuacją demograficzno-epidemiologiczną kraju – uzasadnia resort. 
Obecnie, według danych Naczelnej Izby Lekarskiej, liczba wszystkich specjalistów chorób zakaźnych wykonujących zawód to 1122, w tym 1006 specjalistów i 116 lekarzy z I stopniem specjalizacji. Średni wiek lekarzy tej specjalności przekracza 60 lat.
W trakcie szkolenia jest 124 medyków. Konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych zwracał uwagę na zmniejszającą się liczbę chętnych na rezydenturę z tej dziedziny. W niektórych województwach od lat nikt się nie zgłosił. Według MZ, mała liczba osób rozpoczynających specjalizację nie zastąpi naturalnego odchodzenia kadry. Małe zainteresowanie spowodowane jest tym, że specjalizacja jest uznawana za mało atrakcyjną finansowo, bowiem lekarze mogą znaleźć zatrudnienie wyłącznie w publicznej ochronie zdrowia, gdzie wynagrodzenia są relatywnie niższe niż w podmiotach prywatnych.
Z wnioskiem o uznanie chorób zakaźnych za dziedzinę priorytetową występował prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. O problemie mówiła także prof. dr hab. n. med. Joanna Zajkowska, podlaski konsultant w dziedzinie epidemiologii w wywiadzie zamieszczonym w „Medical Tribune”.
Z kolei wpisanie medycyny paliatywnej na listę dziedzin priorytetowych wynika z tego, że znaczna część chorób, w których są udzielane świadczenia gwarantowane z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, to choroby nowotworowe. Prognozy epidemiologiczne wskazują, że w okresie najbliższych 10 lat liczba pacjentów onkologicznych zwiększy się o 28 proc. Opieki będzie również wymagała także coraz większa grupa pacjentów z chorobami innymi niż nowotworowe.
Zgodnie z szacunkami konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny paliatywnej konieczny jest ponad 100-proc. wzrost liczby lekarzy specjalistów z tej dziedziny – z 539 do 1150. Co roku przybywa natomiast 30-40 lekarzy.
Także w dziedzinie chirurgii dziecięcej postępuje zjawisko starzenia się kadry specjalistów. Średnio w danym roku Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinie chirurgii dziecięcej zdaje jedynie ok. 20 lekarzy.
Oto 22 dziedziny priorytetowe, które wskazano w projekcie: anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia dziecięca, chirurgia ogólna, chirurgia onkologiczna, choroby wewnętrzne,  choroby zakaźne, geriatria, hematologia, kardiologia dziecięca, medycyna paliatywna, medycyna ratunkowa, medycyna rodzinna, neonatologia, neurologia dziecięca, onkologia i hematologia dziecięca, onkologia kliniczna, patomorfologia, pediatria, psychiatria, psychiatria dzieci i młodzieży, radioterapia onkologiczna, stomatologia dziecięca.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować