Rekompensata dla pracujących w szpitalu jednoimiennym – jak policzyć?

NFZ przedstawił wyjaśnienie

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował komunikat na temat dodatkowego wynagrodzenia dla personelu medycznego objętego ograniczeniem zatrudnienia.
Do 5 maja szpitale miały czas na wysłanie do oddziałów wojewódzkich NFZ informacji w sprawie dodatkowych wynagrodzeń dla osób udzielających świadczeń w szpitalach w związku z epidemią Covid-19 objętych ograniczeniem zatrudnienia. Informacje zawierały wykazy personelu medycznego, którego dotyczy dodatkowy wzrost wynagrodzeń.
Jak informuje NFZ, wykazy złożyło 111 podmiotów. Aktualnie w oddziałach wojewódzkich trwa ich weryfikacja i wkrótce oddziały NFZ przygotują umowy, na podstawie których szpitale otrzymają dodatkowe środki.
Kryteria podziału środków dla personelu medycznego uprawnionego do dodatkowego wynagrodzenia są określone w załączniku do Polecenia Ministra Zdrowia z 29 kwietnia 2020 r.
Zgodnie z pkt. 3 załącznika wysokość świadczenia dodatkowego powinna być równa:
 80% wartości wynagrodzenia brutto otrzymanego przez daną osobę w innych miejscach pracy za marzec 2020 r. albo miesiąc poprzedzający ten, w którym nastąpiło objęcie ograniczeniem. W kwocie tej nie uwzględnia się wynagrodzenia z tytułu świadczeń zdrowotnych, których udzielanie nie wiąże się z bezpośrednim kontaktem z pacjentem (np. świadczenia udzielane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności).
albo
50% wynagrodzenia zasadniczego danej osoby w szpitalu, w którym będzie objęta ograniczeniem za marzec 2020 r., a w przypadku gdy osoba ta nie była w tym czasie zatrudniona w danym szpitalu, 50% wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego tej osoby w szpitalu na dzień udostępniania informacji.
W przypadku osoby zatrudnionej na innej podstawie niż stosunek pracy – w wysokości 50% wynagrodzenia należnego za marzec 2020 r., a w przypadku gdy osoba ta nie była w tym czasie zatrudniona w tym szpitalu – w wysokości 50% miesięcznego wynagrodzenia tej osoby w szpitalu na dzień udostępniania informacji.
Wysokość świadczenia nie może być niższa niż wartość 50% wynagrodzenia zasadniczego danej osoby w szpitalu, w którym będzie objęta ograniczeniem za marzec, a w przypadku gdy osoba ta nie była w tym czasie zatrudniona w danym szpitalu – w wysokości 50% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego tej osoby na dzień udostępniania informacji; w przypadku osoby zatrudnionej na innej podstawie niż stosunek pracy – w wysokości 50% wynagrodzenia należnego za marzec, a w przypadku gdy osoba ta nie była w tym czasie zatrudniona w tym szpitalu – w wysokości 50% miesięcznego wynagrodzenia tej osoby w szpitalu na dzień udostępniania, oraz nie wyższa niż 10 tys. zł;
W przypadku objęcia ograniczeniem, o którym mowa w § 1 ust. 3 rozporządzenia w sprawie standardów przez niepełny miesiąc, świadczenie dodatkowe za ten miesiąc powinno podlegać proporcjonalnemu obniżeniu.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować