Poradnie specjalistyczne otworzą się, by upaść?

Konieczne radykalne zwiększenie wycen w specjalistyce

– Konieczne jest natychmiastowe i radykalne zwiększenie wyceny świadczeń zdrowotnych w poradniach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w przeciwnym razie nastąpi odpływ kadry i zamykanie poradni, a pacjenci, których nie stać na korzystanie z usług prywatnych gabinetów, będą mieli ograniczony dostęp do opieki specjalistów – przestrzega ekspert Porozumienia Zielonogórskiego Andrzej Zapaśnik.
Jak informuje Andrzej Zapaśnik, w związku z wybuchem epidemii COVID-19, w drugiej połowie marca i w kwietniu wyraźnie zmniejszyła się liczba świadczeń realizowanych w poradniach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS). W przypadku wizyt kontrolnych możliwe były teleporady, natomiast pacjenci na pierwszą wizytę musieli czekać do czasu ponownego otwarcia przychodni.
PZ zwraca uwagę, że od początku maja większość poradni stopniowo uruchamia tradycyjne wizyty, jednocześnie dbając o zabezpieczenie pacjentów i personelu medycznego przed zakażeniem COVID 19. – Konieczne było wdrożenie odpowiednich procedur organizacyjnych, które znacznie wydłużają średni czas wizyty pacjenta i obciążają dodatkowymi obowiązkami personel nielekarski, oraz stosowanie dodatkowej odzieży ochronnej. Funkcjonowanie przychodni w takich warunkach prowadzi z jednej strony do zmniejszenia przychodów (wskutek zmniejszenia liczby przyjmowanych pacjentów), a z drugiej strony do wzrostu kosztów utrzymania placówki, wynikających m.in. z konieczności stosowania jednorazowych środków ochrony indywidualnej i zwiększonego zużycia środków dezynfekcyjnych – dodaje dr Zapaśnik.
Zdaniem eksperta niedofinansowanie poradni AOS pogłębia się, co stwarza realną groźbę odpływu personelu do placówek funkcjonujących na rynku usług komercyjnych oraz zamykania tych pierwszych. Andrzej Zapaśnik zauważa, że w części poradni niedobory kadrowe nasilają się również z powodu niemożności kontynuowania dotychczasowej współpracy z tymi lekarzami, pielęgniarkami i położnymi, którzy w okresie zagrożenia epidemią COVID-19 zostali zobowiązani do pracy wyłącznie w miejscu swojego podstawowego zatrudnienia.
– Jedyną możliwością powstrzymania tego niekorzystnego społecznie trendu jest natychmiastowe i radykalne zwiększenie wyceny świadczeń zdrowotnych w poradniach AOS, poczynając od kontrolnej wizyty lekarskiej, którą NFZ wycenia obecnie na ok. 30-40 zł – uważa ekspert.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować