Lekarzu masz poniżej 35 lat? Możesz dostać 10 tys. zł

Nabór wniosków już się rozpoczął

Naczelna Rada Lekarska poinformowała o naborze wniosków o przyznanie stypendium 10 tys zł z Funduszu Stypendialnego na staże, kursy oraz warsztaty w ośrodkach zagranicznych oraz polskich.
Stypendium przyznawane jest  jednorazowo. Lekarze, którzy startowali w poprzednich turach i nie otrzymali dofinansowania, mogą ponownie starać się o stypendium. Wnioski mogą składać także osoby przystępujące do programu stypendialnego po raz pierwszy.
Stypendium zostało wprowadzone w styczniu ubiegłego roku uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej. Za prawidłowy przebieg przyznawania stypendiów odpowiada komisja stypendialna, która przyznaje punkty. Liczba punktów decyduje o tym, kto dostanie dofinansowanie i w jakiej kwocie.
O stypendia mogą się ubiegać lekarze i lekarze dentyści, którzy w chwili składania wniosku nie ukończyli 35. r.ż. Co jest premiowane? Przede wszystkim liczy się wynik LEK/LDEK lub PES (w zależności od oceny przyznawane jest od 0 do 100 punktów). Na drugim miejscu jest doświadczenie zawodowe i naukowe lekarzy. Dodatkowe punkty można zdobyć też za odbyte kursy i staże zawodowe.
Przyznawana kwota służy refundacji kosztów opłat związanych z udziałem w szkoleniach. Stypendium można otrzymać tylko raz. Jeśli w danym postępowaniu nie zostanie przyznane, można ubiegać się ponownie.
Biorąc pod uwagę to, że jedna osoba może się starać nawet o 10 tys. zł, a pula pieniędzy w jednym postępowaniu wynosi 100 tys. zł, nie wszyscy chętni będą mogli się cieszyć stypendium. Dobrą wiadomością jest jednak to, że wnioski są rozpatrywane cztery razy w roku. W tym roku będą więc jeszcze okazje, by zawalczyć o stypendium.
Wnioski można składać do końca sierpnia 2020 r. drogą elektroniczną na adres stypendia@hipokrates.org.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować