Po przebyciu COVID-19 rehabilitacja w Głuchołazach

Pilotaż pomoże wypracować model opieki

Trening wydolnościowy, ćwiczenia oddechowe i ogólnousprawniające, a także pomoc psychologiczna – to świadczenia przewidziane w pilotażowym programie rehabilitacji leczniczej po przebytej chorobie COVID-19.
Pilotaż przygotowało Ministerstwo Zdrowia, rozporządzenie w tej sprawie wejdzie w życie za dwa tygodnie. Rehabilitacja ma pomóc w uzyskaniu u pacjentów remisji choroby, poprawy wydolności wysiłkowej i krążeniowej, sprawności oddechowej, siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej oraz zapewnić wsparcie zdrowia psychicznego.
Pilotaż potrwa dwa lata, po czym przeprowadzona będzie ewaluacja.
Jak podkreśla w uzasadnieniu MZ, dostępne obecnie rekomendacje dotyczą procedur fizjoterapeutycznych u chorych leczonych szpitalnie na oddziałach intensywnej terapii. Natomiast brak jest w piśmiennictwie wytycznych dotyczących postępowania rehabilitacyjnego po zakończeniu ostrej fazy choroby i wypisaniu ze szpitala.
Pilotaż pomoże wypracować model opieki rehabilitacyjnej nad pacjentami i sprawdzić jego efektywność.
W załącznikach do projektu opisano kryteria kwalifikacji pacjentów, poszczególne modele fizjoterapii oraz warunki udzielania tych świadczeń.
Program pilotażowy jest realizowany przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji m. św. Jana Pawła II w Głuchołazach.
Świadczenia sfinansuje NFZ w kwocie 200 zł za osobodzień, przy czym rehabilitacja może trwać maksymalnie 21 dni.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować