Praktyki lekarskie u progu zapaści

Branża medyczna oczekuje działań pomocowych

Samorząd lekarski zwrócił się do premiera o uruchomienie specjalnych instrumentów wsparcia dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w związku z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2.
Naczelna Rada Lekarska wyjaśnia, że po odmrożeniu gospodarki podmioty sektora ochrony zdrowia wciąż nie mogą powrócić do normalnego trybu udzielania świadczeń. Liczba przyjmowanych pacjentów jest mniejsza niż wcześniej, a zarazem koszty udzielania świadczeń zdrowotnych są wyższe.
„Z docierających do samorządu lekarskiego informacji wynika, że los wielu praktyk lekarskich i stomatologicznych oraz podmiotów leczniczych jest uzależniony od możliwości utrzymania się na rynku przez najbliższe kilka miesięcy, co wiąże się z koniecznością utrzymania personelu medycznego zatrudnionego tam zarówno w ramach stosunku pracy, jak i na podstawie umów cywilnoprawnych, dokonywania zakupów leków i sprzętu medycznego oraz zakupu środków ochrony indywidualnej, których koszt zwiększył się w ostatnich miesiącach znacząco. W przeciwieństwie do wielu innych podmiotów gospodarczych, które mogą nadrobić straty poniesione w ubiegłych miesiącach poprzez zwiększenie wolumenu sprzedaży, placówki medyczne nie mają praktycznie żadnej możliwości zwiększenia liczby przyjmowanych pacjentów i liczby wykonywanych procedur medycznych” – czytamy w piśmie.
Ponadto Narodowy Fundusz Zdrowia nie przedstawia rozsądnej propozycji zmiany wyceny świadczeń, szczególnie gdy rozliczenie z NFZ oparte jest na ilości wykonanych świadczeń zdrowotnych.
Konieczne jest wsparcie dla podmiotów. „Raz zlikwidowaną działalność leczniczą bardzo trudno jest odtworzyć, z uwagi m.in. na ograniczenia w dostępie do fachowego personelu medycznego. Samorząd lekarski uważa, że należy zrobić wszystko, aby w maksymalnym stopniu ochronić branżę medyczną przed poważnymi perturbacjami natury ekonomicznej” – czytamy dalej w stanowisku.
W ocenie samorządu ochroną powinny być objęte także podmioty sektora prywatnego. Samorząd oczekuje rozwiązań, które uchronią branżę przed zapaścią.


id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować