Ustawa centralizująca NFZ jednak przyjęta przez Sejm

Pionizacja Funduszu, zdalne usługi – jakich jeszcze zmian się spodziewać?

Wbrew stanowisku sejmowej Komisji Zdrowia podczas dzisiejszego głosowania Sejm większością 230 do 220 przyjął rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu.
Jak się okazuje, to wydarzyło się dzień wcześniej w Komisji Zdrowia, a więc poparcie przez posłów wniosku Koalicji Obywatelskiej i odrzucenie w całości projektu było zwykłym nieporozumieniem – pomyłką niektórych osób podczas głosowania.
Uchwalone dziś przepisy przewidują m.in. zmiany organizacyjne w Narodowym Funduszu Zdrowia i jego centralizację. Wiele kompetencji dotychczas przypisanych oddziałom wojewódzkim NFZ trafi teraz do centrali. To nie dyrektor oddziału NFZ, ale prezes Funduszu będzie powoływał i odwoływał członków komisji konkursowych na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Przypomnijmy, że poprawki zawierające te zmiany zaskoczyły posłów, którzy otrzymali je w ostatniej chwili.
Co jeszcze znalazło się w ustawie? Zawarto w niej także dopuszczenie wykonywania świadczeń zdalnych, usprawnienia kształcenia lekarzy oraz kolejne kroki w informatyzacji ochrony zdrowia, np. korzystanie z e-recept i e-skierowań w aplikacji rządowej.
Projekt budzi kontrowersje m.in. ze względu na krytykowany przez opozycję przepis o przekazaniu rekompensaty dla Poczty Polskiej w wysokości 70 mln zł za przygotowanie pakietów wyborczych na 10 maja z budżetu Krajowego Biura Wyborczego.
Ustawa trafi teraz do Senatu, który najprawdopodobniej ją odrzuci.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować