Czy lekarz na kwarantannie może pracować zdalnie?

Tak, pod warunkiem że ma możliwość pracy zdalnej i nie posiada statusu osoby w izolacji.

Małgorzata Kałuża, ekspert w LEX Ochrona Zdrowia, odpowiedziała na pytanie, czy lekarze będący na kwarantannie lub w izolacji mogą wykonywać pracę zdalnie oraz czy należy im się wówczas za pracę w takim trybie normalne wynagrodzenie, czy raczej zasiłek chorobowy w wysokości 100 proc. 

Ekspertka tłumaczy, że objęcie pracownika kwarantanną nie jest jednoznaczne z niemożnością wykonywania pracy. „Jeśli istnieje możliwość pracy zdalnej, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby taka praca była wykonywana przez pracownika w okresie kwarantanny. Inaczej jest w przypadku izolacji. Osoba w izolacji to osoba chora, a zatem nieposiadająca zdolności do pracy” – wyjaśnia Małgorzata Kałuża.

Dodaje, że osoba, która otrzyma decyzję inspektora sanitarnego lub została zgłoszona do kwarantanny/izolacji, powinna dostarczyć stosowny dokument do pracodawcy lub ZUS. Na tej podstawie następuje wypłata świadczeń z tytułu choroby (wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego) na ogólnych zasadach. Co do zasady, lekarz, któremu została wydana decyzja inspektora sanitarnego lub innego lekarza o kwarantannie, ma prawo do świadczeń z tytułu choroby. Oznacza to, iż w razie podjęcia przez niego pracy zdalnej traci prawo do świadczenia, natomiast zyskuje prawo do wynagrodzenia za wykonaną pracę.

Ekspertka odpowiedziała też na pytanie o to, co się stanie, gdy w okresie kwarantanny pracownik się rozchoruje.

Może się zdarzyć tak, że w okresie kwarantanny pracownik się rozchoruje, niekoniecznie na chorobę, z powodu której został objęty kwarantanną, i stanie się niezdolny do pracy albo też zaistnieją inne okoliczności, gdy w okresie kwarantanny pracownik nie będzie mógł dalej wykonywać pracy zdalnej. W takiej sytuacji pracownik ma prawo i powinien poinformować pracodawcę o niemożności dalszego wykonywania pracy, a pracodawca winien takie oświadczenie przyjąć i odstąpić od polecenia pracy zdalnej. Wówczas pracownik traci prawo (ale i obowiązek) pracy i jego sytuacja nie różni się niczym od osoby chorej nieobjętej kwarantanną, z wyjątkiem prawa do przemieszczania się.


INK

Komentarze (1)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować

lysy

16.09.2020 17:55

A osoba samo zatrudniona która nie płaci składki na tzw chorobowe, może pracować będąc w izolacji?

0