Polskie Towarzystwo Pediatryczne w ostrym sprzeciwie wobec zaostrzenia prawa aborcyjnego

Rozstrzygnięcie szkodliwe dla zdrowia publicznego

Stanowczy sprzeciw wobec zniesienia legalności przesłanki pozwalającej na terminację ciąży w przypadku, gdy badania prenatalne potwierdzają ciężkie i nieodwracalne upośledzenie płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu wyraził w liście do ministra zdrowia, prezydenta RP oraz prezesa Rady Ministrów Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.
PTP krytykuje m.in. tryb wprowadzanych zmian oraz brak konsultacji. „Niezrozumiałe i nieakceptowalne jest przyjęcie przez zaskoczenie oraz bez konsultacji eksperckich zmiany prawa dotyczącej jednej z najistotniejszych kwestii dla obywateli i ich zdrowia” – czytamy w piśmie. „Przyjęte rozstrzygnięcie należy uznać za szkodliwe dla zdrowia publicznego – nie tylko nie spowoduje oczekiwanej ochrony życia dzieci, lecz wprost przeciwnie: przyczyni się do wzrostu liczby nielegalnie wykonywanych niemedycznych aborcji, powodując wzrost zgonów młodych kobiet w następstwie powikłań tych zabiegów”.
Według pediatrów konsekwencją penalizacji aborcji oraz poradnictwa medycznego w przypadku rozpoznania letalnych wad płodów będzie zmniejszenie dostępu do opieki położniczej i perinatalnej dla wszystkich – zarówno zdrowych, jak i dotkniętych wrodzonymi wadami – płodów i ich matek. Doprowadzi to do niekontrolowanego wzrostu zgonów oraz niepełnosprawności wskutek powikłań okołoporodowych matek i dzieci, których w normalnych warunkach potrafilibyśmy uniknąć. „Ta decyzja zaprzecza dorobkowi ostatnich 40 lat polskiej medycyny rozrodu, neonatologii i pediatrii” – czytamy w liście podpisanym przez prof. dr. hab. n. med. Jarosława Peregud-Pogorzelskiego, prezesa PTP.
Przypomnijmy, że w czwartek Trybunał Konstytucyjny orzekł, że możliwość aborcji ze względu na ciężkie i nieuniknione wady płodu jest niezgodna z konstytucją. W całym kraju obywają się protesty przeciwko zaostrzeniu przepisów dopuszczających aborcję, które będzie nieuchronną konsekwencją orzeczenia TK.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować