Przez przepisy część lekarzy wypadnie z pracy w pogotowiu

NRL: trudne do zaakceptowania marnotrawstwo zasobów medycznych

Od nowego roku część lekarzy, którzy obecnie zasilają pogotowie ratunkowe, straci taką możliwość. Czy interwencja samorządu lekarskiego temu zapobiegnie?
Tylko do końca roku w pogotowiu mogą pracować lekarze, którzy nie są tzw. lekarzami systemu, ale posiadają 3000 godzin przepracowanych na szpitalnym oddziale ratunkowym, w zespole ratownictwa medycznego, na izbie przyjęć lub w lotniczym zespole ratownictwa medycznego, a jednocześnie spełniają warunek – rozpoczęli specjalizację w dziedzinie medycyny ratunkowej przed 1 stycznia 2018 r. – przewiduje ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wystąpiło do ministra zdrowia o podjęcie działań w tej sprawie.
Zdaniem prof. Andrzeja Matyi, prezesa NIL, w obliczu aktualnej sytuacji epidemicznej należy uznać, że przyjęte przed epidemią ograniczenie czasowe dla wykonywania zadań lekarza Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego do 31 grudnia 2020 r. zupełnie nie broni się w czasie epidemii.
– Pozbawienie doświadczonych lekarzy możliwości pełnienia funkcji lekarza systemu PRM w okresie szczytu epidemii jawi się jako trudne do zaakceptowania marnotrawstwo zasobów medycznych. Pozbawia się bowiem grupę lekarzy możliwości wsparcia specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego oraz możliwości pomocy pacjentom na szpitalnych oddziałach ratunkowych. Prowadzi to do dalszego obniżenia, i tak bardzo niskiej, liczby lekarzy w zespołach ratownictwa medycznego oraz na szpitalnych oddziałach ratunkowych, a stan ten będzie dodatkowo pogarszał się wskutek przebywania na kwarantannie czy zakażenia koronawirusem – argumentuje prezes NRL.
W ocenie samorządu lekarskiego doświadczenie zawodowe tych lekarzy może dobrze przysłużyć się mieszkańcom kraju w czasie walki z nadzwyczajnymi okolicznościami, w jakich obecnie się znajdujemy.
Jakie zmiany proponuje Naczelna Rada Lekarska? Prezydium NRL zwróciło się z propozycją przesunięcia daty 31 grudnia 2020 r. oraz umożliwienia pełnienia funkcji lekarza systemu lekarzowi posiadającemu przepracowane 3000 godzin w wykonywaniu zawodu lekarza na szpitalnym oddziale ratunkowym, w zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub na izbie przyjęć szpitala bez jednoczesnego spełnienia warunku o rozpoczęciu specjalizacji z medycyny ratunkowej.
Według NRL, podobne względy związane ze stanem epidemii przemawiają za przywróceniem możliwości wykonywania zadań lekarza systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego przez osoby, które kontynuują specjalizację po drugim roku w dziedzinach: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, kardiologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii.
Proponowane przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej rozwiązania pozwolą wzmocnić struktury systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego – ocenia samorząd.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować