Kwestionariuszem Do Oceny Przeważających Objawów Negatywnych - proste narzędzie często trudnej diagnostyki objawów negatywnych schizofrenii

Chociaż objawy negatywne są powszechne u pacjentów ze schizofrenią, a częstość występowania przynajmniej jednego szacowana jest na ponad 50%, to ich prawidłowa identyfikacja i różnicowanie mogą sprawiać problemy. Mimo istnienia wielu różnorodnych narzędzi I i II generacji wciąż brakuje uniwersalnej, jednoznacznie i zgodnie  rekomendowanej metody diagnostycznej. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne rekomenduje posługiwanie się Kwestionariuszem Do Oceny Przeważających Objawów Negatywnych w rozpoznawaniu przeważających objawów negatywnych schizofrenii. Należy w skali od 1 do 7 ocenić natężenie objawów: bladość afektu, wycofanie emocjonalne, słaby kontakt z otoczeniem, awolicja, brak spontaniczności lub płynności w rozmowie, spowolnienie ruchowe oraz aspołeczność. Pacjent spełnia kryteria diagnostyczne osiągając łącznie przynajmniej 24 punkty przy czym przynajmniej po 4 punkty w zakresie spłycenia afektu, awolicji oraz braku spontaniczności lub płynności rozmowy. Dodatkowo należy ocenić natężenie objawów pozytywnych do których zaliczają się występujące urojenia, niezwykłe treści myślowe, omamy, postawa wielkościowa, przekonanie o prześladowaniu lub podejrzliwość. Suma punktów w zakresie występowania objawów pozytywnych nie powinna przekraczać 19.  Jeżeli objawy utrzymują się przez co najmniej 6 miesięcy należy mówić o charakterze przetrwałym, co może dotyczyć 25-30% pacjentów. Należy podkreślić, że jedynie prawidłowa diagnostyka prowadzi do najbardziej skutecznego leczenia, które w przypadku występowania objawów negatywnych jest trudne i obarczone dużym ryzykiem niepowodzenia.


Chcesz dowiedzieć się więcej w zakresie zagadnień z psychiatrii?

Zapraszamy do udziału w międzynarodowym projekcie edukacyjnym „Psychiatria bez granic”. Aby dostarczyć Państwu najnowszych informacji skupionych wokół psychiatrii, powołaliśmy do istnienia projekt, który pozwala czerpać wiedzę bezpośrednio od znanych i cenionych ekspertów ze światowych ośrodków naukowych i klinicznych. To pierwsza tego typu inicjatywa w kraju i niepowtarzalna okazja do uczenia się na doświadczeniach psychiatrów z niemal wszystkich kontynentów. Obejrzyj materiały wideo, w których poruszamy zagadnienia z psychiatrii > https://podyplomie.pl/medVOD/films/5125

Zapraszamy Państwa do udziału w cyklu webinariów, podczas których światowej klasy specjaliści, uwzględniając zalecenie polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych, dzielić się będą sposobami na rozwiązywanie problemów z codziennej praktyki. Zapisz się na webinaria > https://podyplomie.pl/webinars/52mm

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować