Wyrok Trybunału Konstytucyjnego niebezpieczny dla lekarza udzielającego kobietom informacji

Samorząd lekarski w sprawie zaostrzenia prawa antyaborcyjnego

Naczelna Rada Lekarska postuluje podjęcie przez posłów prac legislacyjnych nad ustawą antyaborcyjną. Proponuje też utworzenie komisji lekarskich stwierdzających istnienie przesłanek do przerwania ciąży z uwagi na wady lub uszkodzenia letalne płodu.
Wobec masowych protestów ulicznych wywołanych orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, głos zabrało Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. Przypomnijmy, że TK stwierdził, że prawo do aborcji ze względu na ciężkie i nieuniknione wady płodu jest niezgodne z konstytucją.
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej poinformowało, że wyrok przyjmuje „z głębokim zaniepokojeniem”.
W opinii Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej dotychczasowy „kompromis” w sprawie możliwości przerwania ciąży dawał kobietom fundamentalne prawo do decyzji w tak trudnej i indywidualnej sytuacji w przypadku ciężkiego uszkodzenia płodu. – Wolnością obywatelską jest możliwość podejmowania decyzji, której po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego kobiety zostaną pozbawione – wyjaśnia w oświadczeniu NRL.
Jak podkreślono, wszelkie działania medyczne powinny opierać się na najnowszej wiedzy medycznej i odkryciach cywilizacyjnych. Po wykonanym badaniu prenatalnym lekarz ma obowiązek przedstawić pełną obiektywną informację medyczną o wyniku badania. Mając na względzie treść wyroku Trybunału Konstytucyjnego, istnieje groźba poniesienia odpowiedzialności karnej przez lekarza w sytuacji poinformowania pacjentki o możliwości przerwania ciąży w innych krajach Unii Europejskiej. Kobiety mają prawo do pełnej informacji, a próby ograniczenia dostępu do niej są – według Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej – nieakceptowalne.
Jednocześnie NRL podkreśla, że ewentualnym pracom nad kwestią dopuszczalności przerywania ciąży w Polsce muszą towarzyszyć dodatkowo rozwiązania legislacyjne ułatwiające funkcjonowanie rodzinom już po narodzeniu ciężko i nieuleczalnie chorych dzieci. – Jako lekarze jesteśmy świadkami dramatów rodzin, rozpadu związków małżeńskich, pozostawiania chorych dzieci i najczęściej ich matek samym sobie w trudnej sytuacji osobistej i ekonomicznej. Opisywana często przez matki codzienność funkcjonowania i trudności z uzyskaniem pomocy społecznej, wysokiej jakości pomocy lekarskiej, psychologicznej oraz fizjoterapeutycznej nie powinny mieć miejsca w kraju tak mocno starającym się dbać o życie od momentu poczęcia – przypomina NRL.
W opinii Prezydium NRL utrzymywanie ciąży z uwagi na ciężkie i nieodwracalne wady płodu wyczerpuje niekiedy znamiona terapii uporczywej. Mając na uwadze akceptowalne przez społeczeństwo przepisy dotyczące stwierdzania śmierci mózgu, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej sugeruje oparcie nowych regulacji na tworzeniu komisji lekarskich stwierdzających istnienie przesłanek do przerwania ciąży z uwagi na wady lub uszkodzenia letalne płodu.
Prezydium NRL uważa za nieodpowiedzialne podejmowanie rozstrzygnięć w tak kontrowersyjnej sprawie, prowokującej do masowych protestów społecznych, w okresie pandemii COVID-19 i lawinowego wzrostu zakażeń. Podczas demonstracji nie jest możliwe zachowanie zasad sanitarnych koniecznych dla redukcji zakażeń SARS-CoV-2 wywołującego COVID-19.
„Mając na uwadze napiętą sytuację, jaka powstała po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wzywa środowiska polityczne do pilnego rozpoczęcia współpracy parlamentarnej oraz dialogu ze społeczeństwem oraz wypracowania rozwiązań, które pozwolą – tym razem w trybie prac legislacyjnych – unormować tę kwestię” – czytamy w oświadczeniu.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować