W Gliwicach uruchomiono Zakład Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów

Nowa inwestycja w trudnych czasach pandemii

Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach poinformował o otwarciu Zakładu Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów.
– Mimo że uroczystość otwarcia odbywa się w tak trudnych dla nas wszystkich warunkach, zasługuje na ogromne uznanie, ponieważ udało nam się uruchomić bardzo potrzebny zakład. Postawiliśmy na dr hab. Małgorzatę Oczko-Wojciechowską, która została jego kierownikiem, i nie zawiedliśmy się. Pani docent stworzyła zespół, który jest w stanie podjąć trud diagnostyki genetycznej i molekularnej, bez której współczesna onkologia nie istnieje – powiedział prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski, dyrektor gliwickiego oddziału Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego.
Zakład Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej powstał z połączenia dwóch jednostek: Pracowni Diagnostyki Molekularnej i Genomiki Funkcjonalnej. Zajmuje się diagnostyką dziedzicznych nowotworów (m.in. raka piersi, jelita grubego, rdzeniastego tarczycy) oraz diagnostyką molekularną konieczną w terapiach celowanych w onkologii (rak jajnika, płuca, jelita grubego, czerniak). Uczestniczy w zewnętrznej europejskiej kontroli jakości dla badań genetycznych i molekularnych w raku jelita grubego, płuca, piersi i jajnika, czerniaku oraz zespole MEN2 w schematach EMQN, GENQA i EQA. W zakładzie pracują diagności laboratoryjni ze specjalizacją lub w trakcie specjalizacji z laboratoryjnej genetyki medycznej, a także biolodzy molekularni.
– W najbliższych planach mamy uruchomienie nowoczesnej diagnostyki genetycznej dla pacjentek z rozpoznanym rakiem piersi, obejmującej ocenę pełnej sekwencji genów, które najczęściej ulegają mutacji w dziedzicznej postaci tego nowotworu. Zamierzamy również wprowadzić diagnostykę molekularną opartą na technologii sekwencjonowania nowej generacji w materiale archiwalnym pobranym z guza od pacjentów z zaawansowanym rakiem płuca. Pozwoli to na uzyskanie wyniku dla wielu genów jednocześnie – zdradza najbliższe plany dr hab. Oczko-Wojciechowska.
Uroczystemu otwarciu Zakładu Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej towarzyszyła sesja naukowa online, której tematem było miejsce diagnostyki genetycznej i molekularnej w personalizowanej onkologii. Dr hab. Małgorzata Oczko-Wojciechowska zapowiedziała, że w przyszłym roku, o ile pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna, odbędzie się dzień drzwi otwartych, w ramach którego zespół przybliży zainteresowanym swoją pracę.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować