Fundusz Kompensacyjny – jakie kwoty odszkodowań?

Resort przedstawił projekt rozwiązań w razie wystąpienia odczynów po szczepieniach

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt ustawy o Funduszu Kompensacyjnym. Jeśli po szczepieniu przeciwko COVID-19 wystąpią ciężkie niepożądane odczyny poszczepienne (NOP), to właśnie z niego mają być szybką drogą wypłacane odszkodowania.
Obecnie przepisy nie zapewniają osobom szczepionym przeciwko COVID-19 takich możliwości.
Podobne rozwiązania funkcjonują w 11 krajach europejskich, inne państwa także się do tego przygotowują.
Jak podaje resort, odszkodowania będą dotyczyły również szczepień realizowanych w ramach programu szczepień ochronnych.
Co zakłada projekt? Świadczenia kompensacyjne będą wypłacane z nowo utworzonego Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. Będą uzyskiwane na drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Rzecznika Praw Pacjenta w maksymalnie 60-dniowym terminie na rozpatrzenie wniosku. To zapewni szybkie ustalenie prawa do świadczenia i jego wypłatę w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Dodatkowo przy Rzeczniku Praw Pacjenta zostanie powołany Zespół do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. Zadaniem tego zespołu będzie sporządzenie opinii merytorycznej w zakresie wystąpienia działania niepożądanego i jego skutków. Po uzyskaniu tej opinii Rzecznik Praw Pacjenta wyda rozstrzygnięcie w zakresie przyznania bądź odmowy świadczenia kompensacyjnego.
Świadczenie kompensacyjne będzie miało charakter zryczałtowanej kwoty. Jej wysokość będzie uzależniona przede wszystkim od długości okresu hospitalizacji. Dolny limit świadczenia kompensacyjnego wyniesie 10 000 zł w przypadku hospitalizacji wynoszącej od 14 do 30 dni, zaś górny 100 000 zł w przypadku hospitalizacji trwającej powyżej 120 dni.
W razie wstrząsu anafilaktycznego, który będzie wymagał obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym albo izbie przyjęć lub hospitalizacji do 14 dni, świadczenie wyniesie 3000 zł.
Świadczeniem kompensacyjnym zostaną objęte działania niepożądane, które wystąpiły w wyniku szczepień przeciwko COVID-19 wykonanych po dniu 26 grudnia 2020 r. (czyli od początku szczepień w Polsce).
W przypadku innych szczepień – od dnia 1 stycznia 2022 r.
Głównym źródłem finansowania Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych będą wpłaty na rachunek bankowy funduszu dokonywane przez firmy farmaceutyczne i hurtownie, które zawarły ze skarbem państwa umowę na dostawę szczepionek do przeprowadzania obowiązkowych szczepień ochronnych realizowanych w ramach Programu Szczepień Ochronnych. Natomiast w przypadku szczepionek zakupionych na podstawie porozumienia dotyczącego wczesnego zakupu szczepionek przeciwko chorobie COVID-19 wywoływanej przez wirusa SARS-CoV-2, zawartego między Komisją Europejską i państwami członkowskimi Unii Europejskiej źródłem finansowania będzie fundusz przeciwdziałania COVID-19.
Ustawa, która obecnie jest na etapie konsultacji społecznych, ma wejść w życie 1 czerwca.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować