Jakie badania w pakietach „Profilaktyka 40 PLUS”

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło szczegóły pilotażu

Minister zdrowia podpisał rozporządzenie „Profilaktyka 40 PLUS” – poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Od 1 lipca każdy Polak powyżej 40 roku życia otrzyma jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych. Zostaną też zniesione limity przyjęć do lekarzy specjalistów.
Jak podkreśla Adam Niedzielski, „Profilaktyka 40 PLUS” ma pomóc w odbudowie zdrowia po epidemii, ale też przygotować Polaków na tego typu wydarzenia w przyszłości.
Aby skorzystać z pakietu badań, pacjenci powinni wypełnić ankietę umieszczoną w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP), która pozwoli na ocenę czynników ryzyka. Dzięki temu zostanie wygenerowane zlecenie pakietu badań odpowiedniego dla płci.
Dla osób, które nie skorzystają z formularza umieszczonego w IKP, przewidziane jest wsparcie przez konsultanta w ramach infolinii Domowej Opieki Medycznej.
Każdy uprawniony będzie mógł skorzystać z pakietu badań diagnostycznych w punkcie, który będzie realizował program „Profilaktyka 40 PLUS”. Wystarczy, że zgłosi się do placówki z dowodem osobistym.
Jakie pakiety badań przewidziano? Po uzgodnieniach i konsultacjach publicznych rozporządzenia w sprawie programu „Profilaktyka 40 PLUS” ministerstwo zdrowia zdecydowało się delikatnie skorygować pakiet badań diagnostycznych. Zamiast badania poziomu hemoglobiny glikowanej HbA1c (w pakiecie pozostaje badanie stężenia glukozy), wprowadzono badania pozwalające ocenić funkcje wątroby (AlAT, AspAT, GGTP, tzw. enzymy wątrobowe). Jeśli wyniki tych badań będą nieprawidłowe, wtedy będzie można rozpocząć dalszą diagnostykę lub leczenie w kierunku stłuszczenia wątroby, uszkodzeń polekowych lub zapalenia wątroby.
Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet będzie zawierał:
•    morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi
•    stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy
•    stężenie glukozy
•    ocena funkcji wątroby (AlAT, AspAT, GGTP - enzymy wątrobowe)
•    kreatynina
•    badanie ogólne moczu
•    kwas moczowy
•    krew utajona w kale
Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn będzie zawierał:
•    morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi
•    stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy
•    stężenie glukozy
•    ocena funkcji wątroby (AlAT, AspAT, GGTP - enzymy wątrobowe)
•    kreatynina
•    badanie ogólne moczu
•    kwas moczowy
•    krew utajona w kale
•    PSA (badanie w kierunku raka prostaty)
Pakiet wspólny dla kobiet i mężczyzn
•    pomiar ciśnienia tętniczego
•    pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI)
•    ocena miarowości rytmu serca
Program „Profilaktyka 40 PLUS” będzie realizowany jako pilotaż od 1 lipca do 31 grudnia 2021 r.
Aby zwiększyć dostępność do lekarzy specjalistów, także od 1 lipca do końca 2021 r. zostaną zniesione limity przyjęć. Dzięki temu pacjenci mają szybciej dostać się do specjalisty lub na specjalistyczne badania diagnostyczne.
Krytycy pilotażu podkreślają, że zapomniano o tym, kto ma interpretować wyniki.  Porozumienie Zielonogórskie zwraca uwagę, że realizacja programu wiąże się ze zwiększoną liczbę porad w POZ, bo pacjenci będą chcieli skonsultować wyniki. Lekarze rodzinni domagają się wyceny dodatkowej porady. Zwracają też uwagę na to, że badania pociągną za sobą kolejne, związane z wyjaśnieniem ewentualnych wątpliwości. Może to oznaczać przeciążenie w gabinetach diagnostycznych i lekarskich.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować