Nie przerzucajcie na lekarzy obowiązków podwykonawców

Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia interweniuje u ministra zdrowia

Czy lekarze będą musieli wprowadzać wyniki zleconych badań do Systemu Informacji Medycznej (SIM) za laboratoria i pracownie diagnostyczne? Przeciwko takim planom ostro zaprotestowało Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia.
O tym, że świadczeniodawcy będą mieli obowiązek raportować czynności wykonane przez swoich podwykonawców, informuje komunikat Centrum e-Zdrowia z 26 kwietnia 2021 r. Poinformowano w nim, że to usługodawca, który zlecił podwykonawcy zrealizowanie procedury medycznej w ramach danych Zdarzenia Medycznego (w tym dotyczącego medycznej diagnostyki laboratoryjnej), przekazuje do SIM wszystkie wskazane w komunikacie informacje (w tym kod zrealizowanej przez podwykonawcę procedury medycznej oraz dane podwykonawcy).
Według PPOZ, nakładanie takiego obowiązku jest nie do przyjęcia.
Jak argumentuje Bożena Janicka, prezes PPOZ w piśmie do Adama Niedzielskiego, ministra zdrowia, stanowisko Centrum e-Zdrowia przeczy zasadzie, że dane do SIM przekazywane są przez podmiot, który dane wytworzył. Są też niezgodne z prawem.
Zgodnie z ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia, obowiązek raportowania do SIM zdarzeń medycznych od 1 lipca 2021 roku ma spoczywać na wszystkich usługodawcach, w tym aptekach i świadczeniodawcach. - Świadczeniodawcą, zgodnie z ustawa, jest: podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej; inna osoba fizyczna, która uzyskała fachowe uprawnienia i udziela świadczeń w ramach wykonywanej działalności gospodarczej; podmiot realizujący czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne; podmiot udzielający opieki farmaceutycznej. Pracownie RTG, pracownie USG, laboratoria diagnostyczne oraz inne jednostki, którym świadczeniodawcy zlecają wykonanie badań, stanowią przy tym najczęściej jednostki organizacyjne podmiotów leczniczych. Co za tym idzie, podmioty je prowadzące mają status podmiotów wykonujących działalność leczniczą i zobowiązane będą od 1 lipca 2021 r. do przekazywania do SIM danych zdarzeń medycznych i wymiany za pośrednictwem SIM elektronicznej dokumentacji medycznej - przypomina Janicka.
Jak dodaje prezes PPOZ, wyniki badań oraz opisy mają status elektronicznej dokumentacji medycznej, od 1 lipca 2021 r. powinny być więc przez podwykonawców sprawozdawane do SIM, skąd będą pobierane przez podmioty zlecające. Podwykonawcy powinni też sprawozdawać do SIM inne dane, składające się na dane zdarzenia medycznego. Niezrozumiała byłaby sytuacja, w której podmiot wypełniający miałby podawać dane innego podmiotu, tj. podwykonawcy. W praktyce oznaczałoby to wypełnienie raportu za inny podmiot, na co SIM nie pozwala.
Ponadto – zauważa Janicka - trudno ocenić, jakie w przypadku podwykonawstwa należałoby wpisać „dane pracownika medycznego udzielającego świadczenia zdrowotnego lub odpowiedzialnego za jego udzielenie", które wymagane są rozporządzeniem.
Według Janickiej niespójności jest więcej. - Takie rozwiązanie leżałoby jedynie w interesie wąskiego lobby laboratoriów diagnostycznych, godziłoby zaś w interesy podmiotów prowadzących leczenie i pośrednio w interesy pacjentów, ograniczając czas na udzielane im porady. PPOZ nie zaakceptuje więc żadnego rozwiązania, które przerzucałoby na podmioty prowadzące leczenie obowiązku ich podwykonawców – i to nawet, gdyby wtórnie układ taki został zalegalizowany w przepisach prawa – stwierdza  Janicka.
Lekarze PPOZ zwrócili się do Ministra Zdrowia o interwencję. Pismo zostało przekazane także do wiadomości Jarosława Kieszka, dyrektora Centrum e-Zdrowia.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować