Jakie zasady udzielania teleporad przez specjalistów?

To pacjent zdecyduje, czy porada będzie zdalna

Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie standardu udzielania teleporad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (AOS). Będzie obowiązywał od 1 października.
Zasady udzielania teleporad w AOS będą inne niż w POZ.  Zgodnie z projektem, teleporad będą mogli udzielać specjaliści różnych dziedzin, z wyjątkiem stomatologów, psychiatrów oraz rehabilitantów.  O tym, czy porada ma się odbyć w formie zdalnej czy osobistej decydować będzie pacjent. Jeśli pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady, specjalista będzie musiał przyjąć pacjenta osobiście. Może natomiast bez badania pacjenta wydać zaświadczenie, wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta potwierdzonym w dokumentacji medycznej.
Telekonsultacje nie będą możliwe w przypadku pacjentów rozpoczynających leczenie w danym podmiocie, ewentualnie już objętych opieką w danym podmiocie, ale zgłaszających nowy problem zdrowotny, w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów, w związku z podejrzeniem, zdiagnozowaniem i leczeniem choroby nowotworowej,
w przypadku dzieci do 6. roku życia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania.
Przewidziano także, że jeśli lekarz nie dodzwoni się za pierwszym razem do pacjenta, będzie miał obowiązek wykonać jeszcze dwie próby - każda z nich po odczekaniu pięciu minut. W trakcie rozmowy lekarz musi poinformować pacjenta o zasadach realizacji e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia na wyroby medyczne, a także możliwości aktywowania Internetowego.
Nowe standardy mają obowiązywać od 1 października, aby poradnie miały czas na przygotowanie się pracy zgodnie z nowymi zasadami.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować