Resort zajmie się pacjentkami, które w ciąży spożywają alkohol?

Rzecznik Praw Obywatelskich domaga się obrony dzieci zagrożonych FAS

Szybkiej ścieżki odwykowej dla uzależnionych kobiet w ciąży domaga się w liście do ministra zdrowia oraz minister rodziny i polityki społecznej Rzecznik Praw Obywatelskich. Zdaniem rzecznika, pacjentka powinna trafić do miejsca przystosowanego do łączenia opieki nad kobietą w ciąży z terapią uzależnienia w trybie stacjonarnym.
RPO powołuje się na art. 71 ust. 2 Konstytucji RP. Nakazuje on, aby matka przed urodzeniem i po urodzeniu dziecka otrzymała szczególną pomoc władz publicznych. Z kolei art. 68 ust. 3 podkreśla obowiązek władz zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom i kobietom ciężarnym.
Zdaniem RPO gwarancje te − zarówno w stosunku do kobiet w ciąży, jak i dzieci − nie są w pełni realizowane. Rozproszone działania interwencyjne, profilaktyczne i edukacyjne w obszarze ochrony zdrowia nie przynoszą oczekiwanego rezultatu w postaci zachowania pełnej abstynencji przez ciężarne.
− Występuje swoista bezradność państwa wobec zagrożenia, jakie dla dziecka niesie spożywanie alkoholu przez kobietę w ciąży. To jaskrawy przykład obniżenia standardu ochrony gwarantowanych konstytucyjnie praw podstawowych − poprzez pozbawienie dziecka prawnej ochrony – ocenia RPO.
Zwraca uwagę, że na 300 tys. urodzeń aż 1000 dzieci rodzi się z płodowym zespołem alkoholowym (fetal alcohol syndrome − FAS). Z FAS się nie wyrasta, nie ma na to lekarstwa, a obciążony nim człowiek będzie zmagał się z konsekwencjami całe życie. − Dziecko z zespołem poalkoholowym to dziecko krzywdzone, któremu pomoc, poprzez działania na rzecz jego mamy, nie przyszła na czas – napisał zastępca RPO Stanisław Trociuk.
W jego ocenie, powinna zostać wdrożona specjalna procedura szybkiej ścieżki odwykowej w przystosowanych miejscach spełniających kryteria łączenia opieki nad kobietą w ciąży z terapią uzależnienia w trybie stacjonarnym.
− Jak najszybsze unormowanie ograniczenia uzależnienia wśród kobiet w ciąży powinno być jednym z priorytetów polityki prozdrowotnej i prorodzinnej państwa, gdyż konsekwencje zaniechań w tym obszarze dotkliwie uderzają w grupy najsłabsze – twierdzi RPO.
Jego zdaniem MZ oraz MRiPS powinny wspólnie opracować i wdrożyć system profilaktyki i leczenia uzależnienia od alkoholu kobiet w ciąży oraz pomocy rodzinie, w której wychowuje się dziecko z FAS. Dlatego Stanisław Trociuk w swym piśmie prosi oboje ministrów o stanowiska i podjęcie stosownych działań.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować