Ogłoszenie o pracę: Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grabowie nad Pilicą

WÓJT GMINY GRABÓW NAD PILICĄ
ogłasza konkurs
na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grabowie nad Pilicą


Wymagane kwalifikacje kandydata:

  1. Wykształcenie wyższe medyczne;
  2. Wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Kierownika przy czym warunek ten uznaje się za spełniony w szczególności w przypadku: posiadania uprawnień do wykonywania zawodu lekarza na terytorium RP oraz specjalizacji umożliwiającej świadczenie pracy lekarza POZ
  3. Co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
  4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

Oferujemy:

  • Wynagrodzenie ok. 20 tyś. zł. brutto – podlega negocjacji
  • Możliwość zamieszkania
  • Przewidywany termin rozpoczęcia pracy 01.01.2022 r.(z możliwością uzgodnienia wcześniejszego zatrudnienia)


Dokumenty do konkursu kandydaci składają w zaklejonych kopertach w Urzędzie Gminy Grabów nad Pilicą, punkt podawczy do godz. 15.00 lub za pośrednictwem poczty na adres (decyduje data wpływu do urzędu): Urząd Gminy Grabów nad Pilicą ul. Kazimierza Pułaskiego 51, 26-902 Grabów nad Pilicą, w terminie do dnia 10 września 2021r.

Informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej po dniu 13.09.2021 r. W przypadku nierozstrzygnięcia konkursu w powyższym terminie, zostanie on ponownie ogłoszony na przełomie wrzesień-październik.

Szczegółowe informacje dot. konkursu znajdują się na stronie internetowej www.bip.grabow.pl


                                                                                                                                    Wójt Gminy

                                                                                                                                    /-/ inż. Euzebiusz Strzelczyk
    

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować